Periodieke keuring openbare gebouwen verplicht per 1 juli 2024

Wat betekent wettelijk verplichte keuring
openbare gebouwen voor gebouwbeheerders?

 

Openbare gebouwen waar meer dan 5000 mensen tegelijkertijd in kunnen samenkomen moeten wettelijk periodiek worden gekeurd op constructieve veiligheid. Dit stelt een wijziging in de Omgevingsregeling. Vanaf 1 juli 2024 is deze periodieke keuring openbare gebouwen wettelijk verplicht. Dat gebouwbeheerders snel actie moeten ondernemen staat vast. Maar wat betekent deze wetswijziging nu precies? Voor welk type gebouwen geldt deze verplichting? En wat wordt er nu precies verwacht van de beheerders van deze gebouwen?

Wat staat er te gebeuren?

Incidenten, zoals de instortingen van delen van het AZ-stadion in Alkmaar en het NEC-stadion De Goffert in Nijmegen, waren een wake-up call voor de noodzaak van grondige veiligheidsmaatregelen. Het is duidelijk dat afwachten geen optie meer is.

 

Vanaf 1 juli 2024 wordt het wettelijk verplicht om de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen periodiek te keuren. Deze ministerieel verplicht gestelde maatregel zal grote gevolgen hebben voor gebouwbeheerders en eigenaren. De maatregel zal gefaseerd worden ingevoerd en uiteindelijk alle openbare gebouwen omvatten waar minimaal 500 personen gelijktijdig in een ruimte samen kunnen komen. In de eerste fase gaat het om de keuring van openbare gebouwen, die na 1950 zijn gebouwd of verbouwd, en worden gebruikt door minstens 5000 personen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten, onderwijs, sport en personenvervoer.

 

De beoordeling wordt geleid door NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8790, genaamd ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’. Iv is als lid van de werkgroep nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze NTA.

Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor gebouwbeheerders?

Gebouwbeheerders zullen vanuit het bevoegd gezag de vraag krijgen om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de verplichting om te worden getoetst. Indien dit het geval is, zal het aannemelijk gemaakt moeten worden dat het gebouw constructief veilig is.

Wat moeten beheerders nu doen?

De periodieke keuring dient door een onafhankelijke en deskundige partij te worden uitgevoerd. Iv helpt de gebouwbeheerder met de periodieke toetsing. Hiervoor doorlopen we vier stappen.

 

 1. Quick scan

In samenspraak met de gebouwbeheerder voeren we een quick scan uit van het gebouw. Deze scan bestaat uit een opname van het object en het doornemen van enkele relevante documenten. Het resultaat van de quick scan wordt in een notitie uitgewerkt.

 

 1. Plan van aanpak

Indien een toetsing noodzakelijk blijkt, stellen we een plan van aanpak op die we met de gebouwbeheerder doorlopen en met het bevoegd gezag doorspreken. Elk gebouw is uniek en heeft enig maatwerk nodig om tot een goed beeld en juiste verwachtingen te komen.

 

 1. Uitvoering constructieve toetsing 

Na goedkeuring wordt het plan van aanpak ten uitvoer gebracht. De constructieve onderdelen worden getoetst en het resultaat wordt vastgelegd in een rapport. Dit rapport is geschikt om in te dienen bij het bevoegd gezag. Hierin staat onder meer of het aannemelijk is dat de constructieve veiligheid is geborgd en er wordt advies gegeven over de periode tot herkeuring. Op basis van dit rapport geeft het bevoegd gezag haar reactie.

 

 1. Nazorg en herkeuringen

Op basis van de bevindingen uit de toetsing wordt een herkeuringsperiode voorgesteld. Iv kan deze keuringen volledig verzorgen en de resultaten rapporteren. Daarnaast biedt Iv periodieke keuringen op diverse onderhoudsaspecten. Deze keuringen kunnen geïntegreerd worden in een integraal meerjarenonderhoudsplan, zodat gebouwbeheerders altijd verzekerd zijn van up-to-date inzichten.  

 

Deze deadline is niet zomaar een administratieve formaliteit; het gaat om de veiligheid van de gebouwen en de mensen die er gebruik van maken. Met jarenlange ervaring en zeer specialistische kennis van inspecties, risicoanalyse, ontwerpen én de instandhouding van (complexe) constructies en installaties adviseert Iv over de volle breedte. 

Projecten

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk trackrecord van projecten opgebouwd op het gebied van constructieve veiligheid. Iv toetst en inspecteert verschillende publieke gebouwen, waaronder stadions, evenement en sportfaciliteiten. Zoals bij de

Johan Cruijff ArenA, Stadion Feijenoord, AFAS Stadion, Sportboulevard Dordrecht, Energiehuis Dordrecht, Zwembad Blokweer, Zwembad de Waterlinie en Sporthal Baskensburg in Vlissingen. 

Bekijk hier meer projecten

Diensten die Iv hierbinnen aanbiedt

 • Algemene opnames en quick scans;
 • Toetsingen conform de NTA 8790 – Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken
 • Toetsing constructieve samenhang
 • Beschouwingen van oplegdetails, steunconstructies
 • Doorlopen en valideren van berekeningen en tekeningen (VO, DO, UO)
 • Constructieve onderhoudsstatus en opnames
 • Waarnemen constructief gedrag van de constructie bij belangrijke evenementen
 • Meetdiensten zoals 3D scans en deformatie monitoring  
 • Dynamica en trillingsmetingen
 • Inspectie en onderhoud van bewegingswerken
 • Schadeanalyses
 • Constructieve verbeter- en revisieplannen.
 • Meerjarige onderhoudsplannen
 • Energie- en verduurzamingsplannen.
 • Bestekken, aanbestedingsbegeleiding en advies
 • Etc.
Neem contact op om een Quick Scan in te plannen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jeroen, directeur Bouw, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3500 of stuur een bericht.

Stuur Jeroen een bericht
Jeroen Pahud de Mortanges