Vernieuwde zeekade in Den Helder is toekomstbestendig, innovatief en klaar voor het grote werk

Kade Het Nieuwe Werk, eigendom van Port of Den Helder, krijgt een flinke metamorfose. De zeekade is een belangrijke locatie binnen de haven van Den Helder, maar heeft te maken met forse beschadigingen door microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). Daardoor is de kade in zo’n slechte staat dat deze volledig wordt vervangen. Iv is van A tot Z betrokken bij de realisatie hiervan: van eerste inspectie tot en met uitvoeringsbegeleiding, en alle stappen ertussen.
 

Microbiologisch beïnvloede corrosie is een bekend fenomeen binnen verschillende industrieën. Het is corrosie waarbij metaal (tijdelijk) in contact is geweest met niet steriel water. Een zeekade komt daar hoe dan ook mee in aanraking door de aanwezigheid van zeewater. Als er dan specifieke micro-organismen in zee actief zijn, kan MIC ontstaan; een razendsnelle vorm van plaatselijke corrosie.

Nieuwbouw vs. renovatie

Al in 2016 is Iv gestart met het uitvoeren van herberekeningen en inspecties aan de kadeconstructie. De conclusie was duidelijk: er moeten maatregelen genomen worden. Vervolgens voerde Iv een variantenstudie uit waarbij zowel renovatie- als nieuwbouwvarianten werden onderzocht. Uiteindelijk is er gekozen voor nieuwbouw, met name op basis van bruikbaarheid en levensduurkosten. De kosten per gebruiksjaar – Kade Het Nieuwe Werk moet weer zo’n zestig jaar mee kunnen – zijn een stuk lager dan bij renovatie.

 

Iv verzorgde achtereenvolgens het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, het uitvoeringsontwerp en het uiteindelijke RAW-bestek. In oktober van 2023 zijn de werkzaamheden officieel gestart door aannemer De Klerk Waterbouw, waar Iv nauw mee samenwerkt: Iv is met directievoering, toezicht en backoffice intensief bij de uitvoeringswerkzaamheden betrokken. 

Binnen het ontwerp is ook gekeken naar toekomstbestendigheid van het ontwerp, duurzaamheid en klimaatadaptatie en innovatieve oplossingen voor een lange bescherming van de zeekade, om te voorkomen dat er opnieuw MIC-corrosie ontstaat.

Kathodische bescherming

Om corrosie onder water te voorkomen, zijn meerdere opties mogelijk. Port of Den Helder heeft op basis van advies van Iv ervoor gekozen om een kathodische bescherming met opgedrukte stroom aan te brengen op het gedeelte van de kade dat onder water staat. Deze innovatieve methode, waarbij de kade voortdurend onder een lichte spanning staat, voorkomt corrosie op de stalen onderdelen van de zeekade. De verwachting is dat de kade door deze kathodische bescherming ook over 60 jaar nog in uitstekende staat verkeert. Op offshore platforms is dit ook een beproefde methode. Schade door corrosie komt daar niet of nauwelijks voor.

Niet alleen op het gebied van mogelijke (corrosie)schade is naar de toekomst gekeken. Ook op het vlak van de toekomstbestendigheid van het havengebied. Om concurrerend te kunnen blijven, moeten grotere zeeschepen de haven van Den Helder kunnen bereiken. Momenteel is het bodemniveau bij Kade Het Nieuwe Werk NAP-7 meter. De vernieuwde kade is nu op NAP-9 meter ontworpen, wat wil zeggen dat de waterbodem in de toekomst met 2 meter kan worden verlaagd. Dat was nu nog geen optie, omdat de bodem rond de Moormanbrug in Den Helder nu nog niet verdiept kan worden.

Hergebruik materialen

In het kader van duurzaamheid, zijn een aantal bewuste keuzes met betrekking tot materiaalgebruik gemaakt. Zo worden materialen waar mogelijk, zoals het straatwerk op de kade, hergebruikt. Om de kansen voor hergebruik van materialen in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van de handleiding Duurzaam GWW, de Omgevingswijzer en Ambitieweb. Verder is de verlichting van de kade slim geschakeld: als er niemand aanwezig is, wordt het licht gedimd, waardoor energie wordt bespaard.

Verschillende disciplines voor toekomstbestendig resultaat

Steeds vaker wordt Iv als integrale kennispartner gevraagd bij complexe, infrastructurele vraagstukken. Zo zijn bij Kade Het Nieuwe Werk verschillende disciplines betrokken, waaronder geotechniek, waterbouw, betonnen kunstwerken, stalen en beweegbare kunstwerken, bouwmonitoring, instandhouding & inspecties en directievoering & toezicht. Op die manier kan Iv in de volle breedte van een project een belangrijke bijdrage leveren voor een toekomstbestendig, duurzaam en innovatief ontwerp en de daarop volgende uitvoeringsfase.

Wil je meer weten over onze dienstverlening of projecten?

Wouter gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel