Privacy statement

Ons privacy statement is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe je deze gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Door Iv worden persoonsgegevens verwerkt. Iv vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Iv is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en is hierover volledig transparant. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je ook terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen zonder jouw toestemming daarvoor, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Ook nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je precies weten wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens? Bekijk het op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor alle vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected].

Hoe is jouw privacy bij gebruik van onze website geregeld?

Cookies zijn kleine bestanden die wij op je computer, tablet of telefoon zetten als je de website iv.nl bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met jouw privacy. Wij maken enkel gebruik van geanonimiseerde analytische cookies.

Als je gebruikmaakt van de website, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kun je uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee je de website hebt bezocht. Heb je op verschillende apparaten de website bezocht, dan zul je ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Om deze reden worden alleen de functionele cookies automatisch geplaatst. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op, en kunnen uiteraard na bezoek verwijderd worden. Ze worden echter bij een volgend bezoek wel weer geplaatst. Deel je pagina’s van iv.nl op sociale media als Facebook en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruikmaken van cookies die ze opslaan op hun servers. Iv heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vind je bij de privacyverklaringen van de betreffende website.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je solliciteert of contact met ons opneemt?

Door te solliciteren via onze website of gebruik te maken van onze e-mailbutton op onze website laat je bepaalde persoonsgegevens bij Iv achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als je solliciteert of gebruikmaakt van de e-mailbutton, maar ook als je ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hierbij zullen wij gegevens nooit langer bewaren dan het maximum dat daarvoor in de wet is gesteld.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als Iv een inlog voor jou verzorgt?

Wanneer Iv een inlog verzorgt voor klanten en/of nieuwe collega’s, voor toegang tot een aan Iv gelieerde website, zullen wij nooit het e-mailadres gebruiken voor andere doeleinden dan het creëren van inloggegevens.

Mag je content van onze website gebruiken?

Iv stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Iv de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Iv aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Iv zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Iv worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van iv.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden. Niets van de website van Iv mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Iv is gegeven.

Waar vind je de laatste versie van ons privacybeleid?

Wij zullen ons privacybeleid af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer regelgeving verandert of wanneer we onze website aanpassen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben of wil je bezwaar maken neem dan contact met ons op via [email protected].