Alternatieve drinkwatervoorziening Dunea

Het project

Hoe kunnen we ook in de toekomst schoon drinkwater blijven leveren aan iedereen? De levering van schoon drinkwater staat onder druk. Met het project ‘Drinkwater voor de Toekomst’ werkt Dunea aan alternatieven voor nieuwe waterbronnen en zuiveringstechnieken, die naast het huidige systeem voor drinkwaterproductie zullen worden gerealiseerd. Iv en Arcadis maken hier de schetsontwerpen voor. Uiteindelijk zal één alternatief worden gerealiseerd. Ook verrichten Iv en Arcadis alle onderzoeken voor beoordeling van de effecten van die nieuwe systemen en stellen zij de eerste fase op van het Milieu Effect Rapport. Dit omvat aspecten zoals waterbeschikbaarheid, oppervlaktewaterkwaliteit, archeologie, natuur, ruimtebeslag, maar ook duurzaamheid en kosten.

 

De uitdaging

Dunea moet meer drinkwater kunnen leveren vanwege de snelgroeiende bevolking in de regio. Daarnaast moeten langere perioden van droogte kunnen worden overbrugd en moet rekening worden gehouden met vervuiling van drinkwaterbronnen. Tegelijkertijd loopt Dunea tegen de grenzen aan van haar huidige zuiveringssysteem. Om ook in de toekomst drinkwater te kunnen leveren, heeft Dunea nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken nodig, uiterlijk in 2030. Dit vraagt letterlijk om ruimte en vergunningen.

De impact

Het project Drinkwater voor de Toekomst heeft als doel om deze uitdagingen onder controle te krijgen en zo de kwantiteit, kwaliteit en continuïteit van drinkwaterlevering te borgen, en tegelijk meerwaarde te hebben voor de waardevolle duinen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via
088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet