Een unieke hydro-structural tool

Model van een scheepsbouwkundige hydro-structural analyse

Het project

De structurele integriteit van schepen en andere drijvende constructies is cruciaal voor het succes van offshore operaties. Nevesbu heeft een unieke tool ontwikkeld om de hydrodynamische belasting op schepen en drijvende constructies direct te linken aan FE-analyse (eindige elementen), zodat in het ontwerp accurater kan worden omgegaan met specifieke weerscondities op zee. Het unieke aan deze tool is de koppeling tussen hydrodynamica en constructieve analyse. Het doel is om ervoor te zorgen dat zowel de globale sterkte als de sterkte van lokale constructieve details voldoende is om operationele en weersspecifieke belastingen te weerstaan, zonder concessies te doen aan de economische en milieu-gedreven eisen die sturen op lichtere en efficiëntere constructies. De tool biedt toegevoegde waarde in FPSO redeploymentprojecten, om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of een FPSO bij een specifiek veld past. Ook kan de tool goed worden toegepast op andere offshore units, zoals FLNG’s of drijvende substations.

De uitdaging

In de praktijk worden hydrodynamische berekeningen en FE-analyses over het algemeen strikt gescheiden uitgevoerd. Maar deze methode geeft niet per se een representatieve ontwerpbelasting. Dit kan leiden tot lastige discussies met klasse-organisaties of extreme constructieve ontwerpmodificaties.       

De impact

Wanneer de geavanceerde hydro-structurele analyses al in een vroeg stadium van ombouw-, levensduurverlengings- of redeploymentprojecten worden toegepast, kan de conditie van de romp realistischer worden beoordeeld. Zo kunnen eventuele constructieve zwakke plekken worden geïdentificeerd en wordt inzicht verkregen in de omvang van de aanpassingen die nodig zijn om de drijvende constructie geschikt te maken voor het beoogde veld.

Nevesbu collega's voeren hydro-structural analyse uit van schip

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Bart, algemeen directeur Nevesbu, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3400 of stuur een bericht. 

Stuur Bart een bericht
Bart van Rijssen, algemeen directeur Nevesbu