FrieslandCampina: hergebruik van condensaat

Waterballet Borculo

Het project

Iv speelt een belangrijke rol in het vormgeven van duurzame oplossingen binnen de industriewatermarkt. Een recent voorbeeld is het project ‘Waterballet’ bij FrieslandCampina, dat zich richt op het hergebruik van condensaat uit stoominstallaties als proceswater. Iv heeft dit proces van begin tot eind begeleid, van aanbesteding tot oplevering.

De uitdaging

De groei van FrieslandCampina en de daarmee gepaard gaande toename van de water-footprint vormden een uitdaging die om innovatieve oplossingen vroeg. Het bedrijf stond voor de uitdaging om zijn milieu-impact te verminderen zonder de productiecapaciteit te verlagen. De opgave bestond eruit het condensaat van stoominstallaties, dat voorheen werd geloosd, op te werken tot proceswater van drinkwaterkwaliteit. Dit vereiste een nauwkeurige balans tussen technologische innovatie, economische haalbaarheid en milieuduurzaamheid. Iv nam de leiding in dit complexe proces, waarbij gezocht werd naar een oplossing die naadloos geïntegreerd kon worden in de bestaande infrastructuur van FrieslandCampina.

De impact

Het project ‘Waterballet’ draagt bij aan het verminderen van de water-footprint van FrieslandCampina, met een jaarlijkse besparing van driehonderdduizend kubieke meter water. De implementatie van de zuiveringsinstallatie heeft niet alleen geleid tot kostenbesparingen door het hergebruik van bestaande gebouwen en slimme planning, maar ook de basis gelegd voor verdere duurzame ontwikkelingen. Zo wordt nu al nagedacht over verdere uitbreidingen en duurzamere productieprocessen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet