Integraal inpassend ontwerp voor de N50: verbetering verkeersveiligheid

Werkzaamheden plaatsing barriers N50 Kampen

Het project

De N50, tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid, werd als verkeersonveilig ervaren vanwege de aanwezigheid van slechts één rijstrook per richting zonder fysieke rijbaanscheiding. Het wisselende wegbeeld draagt bij aan de verhoogde risico’s. Om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, wordt de N50 verbreed naar 2×2 rijstroken. Iv heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat een integraal inpassend ontwerp (IIO) ontwikkeld, waarin milieueffecten, verkeersveiligheidseffecten en mitigerende maatregelen zijn opgenomen.

De uitdaging

Iv heeft een cruciale rol gespeeld in het project door te schakelen tussen functionele eisen en technische uitwerking. Het functioneel ontwerp van Rijkswaterstaat vormde het startpunt, dat vervolgens werd uitgewerkt in een inpassend ontwerp. Belangrijke aspecten zoals verkeersveiligheid en geluid leidden tot aanpassingen in het uiteindelijke integraal inpassend ontwerp. De uitdaging lag in het snel en adequaat reageren op nieuwe inzichten en scopewijzigingen tijdens het project. Ondanks de strakke deadlines en de omvang van het project is het Iv, in samenwerking met Rijkswaterstaat en TAUW (verantwoordelijk voor de planstudie), gelukt om het project volgens planning op te leveren. 

De impact

De verbreding van de N50 zal de verkeersveiligheid en doorstroming aanzienlijk verbeteren. Dankzij het integraal inpassend ontwerp zijn alle belangrijke aspecten, zoals milieu- en verkeersveiligheidseffecten, grondig onderzocht en geïntegreerd in het plan.  

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel