Multidisciplinaire engineering en adviesdiensten EVOS Amsterdam West

Tankterminal EVOS Amsterdam West

Het project

EVOS Amsterdam West – voorheen Oiltanking Amsterdam – is een van de grootste operators van tankterminals voor olie, gas en chemicaliën. Iv voert deze belangrijke tankterminal, die in directe verbinding met luchthaven Schiphol staat, diverse engineersingswerkzaamheden en adviesdiensten uit voor verschillende (brownfield)projecten. Van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies bij complexe vraagstukken tot detailengineering voor onder andere upgrades, modificaties en uitbreiding van de bestaande tankterminal. Denk aan het uitbreiden van het aantal tankputten, het vervangen van een pompenbank of een brandbestrijdingsproject.

De uitdaging

De complexiteit van het veelzijdige werk bij Evos Amsterdam West zit hem vooral in de (multidisciplinaire) diversiteit binnen de tientallen projecten die op het terrein zijn uitgevoerd. Waar enerzijds ons advies gevraagd wordt om de opdrachtgever te helpen bij bijvoorbeeld projectfasering, wordt ook van ons verwacht dat we ons bezig houden met detailengineering of juist projecten in de studiefase. Daarnaast speelt ook de locatie een uitdagende rol. Veel projecten bij de tankterminal hebben een brownfield-karakter, waardoor we tot in detail moeten puzzelen met de beperkte beschikbare ruimte. Tegelijkertijd is het zaak ervoor te zorgen dat bij elke aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de aanwezige assets wordt voldaan aan de wet -en regelgeving en strenge industriële veiligheids- en proceseisen.

De impact

Een belangrijke tankterminal als EVOS Amsterdam West is tijdgedreven. De bedrijfsvoering valt of staat bij hoge beschikbaarheid in combinatie met het bieden van snelle, maakbare en duurzame oplossingen. Het optimaliseren en verbeteren van processen door hoogwaardige engineering heeft een positieve impact op de toekomstbestendigheid van de tankterminal.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Ralf, directeur Industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een bericht.

Stuur Ralf een bericht
Ralf Ohm