Ontwikkeling van Tactisch Beleidskader Verkeersmanagement

Het project

Met de opkomst van intelligente verkeerslichten (iVRI’s) en realtime verkeersdata ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verkeerssturing. Veel overheden streven naar nieuwe strategische beleidsdoelen, maar de vertaalslag naar operationele toepassingen blijkt vaak complex. Iv heeft het tactisch beleidskader voor verkeersmanagement in de provincie Zeeland ontwikkeld, waarmee concreet invulling wordt gegeven aan netwerkbreed verkeersmanagement dat aansluit bij de beleidsdoelstellingen. Dit omvat doelen zoals doorstroming, verkeersveiligheid en het beperken van milieu- en omgevingshinder.

De uitdaging

Het uitwerken van dit tactisch beleidskader vereiste niet alleen verkeerskundige expertise, maar ook diepgaande kennis van beleidsdoelstellingen en operationele praktijken. Het was essentieel om een brug te slaan tussen strategisch beleid en praktische uitvoering, waarbij rekening werd gehouden met diverse belangen en prioriteiten binnen de provincie Zeeland.

De impact

Het tactisch beleidskader biedt wegbeheerders in Zeeland concrete handvatten en richtlijnen voor het managen van regionaal verkeer. Door het vaststellen van netwerken, het definiëren van doelen en het prioriteren van maatregelen, biedt het kader een gemeenschappelijk gedragen basis voor effectief verkeersmanagement. Het wordt gebruikt als instrument om samen met diverse wegbeheerders tactische beslissingen te nemen, waardoor de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid van het verkeer in de provincie worden verbeterd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel