RWZI Sleeuwijk

Het project

Waterschap Rivierenland heeft als doelstelling om tegen 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dit omvat het omzetten van afvalwater in energie en grondstoffen. Eén van de initiatieven om dit te bereiken is de bouw van een energiefabriek op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sleeuwijk. Deze installatie verwerkt slib tot biogas, waardoor de RWZI duurzamer wordt en er minder afval wordt geproduceerd.

De uitdaging

Het ontwerpen en realiseren van deze energiefabriek met een grote verwerkingscapaciteit en het vermogen om biogas te produceren, vormt een uitdagende taak. Iv heeft het ontwerp van de energiefabriek gerealiseerd in samenwerking met aannemer Pannekoek GWW en waterschap Rivierenland. Het ontwerp en de implementatie moesten voldoen aan strenge milieunormen, waaronder stikstofuitstoot. De energiefabriek maakt gebruik van bewezen technologieën, zoals de Ephyra®-technologie van RHDHV en de anammox-technologie (NAS-ONE®) van Colsen. Iv heeft het ontwerp aangepast om aan de nieuwe milieuvereisten te voldoen, zelfs na de veranderingen in wetgeving na de uitspraak van de Hoge Raad.

De impact

Door slib om te zetten in biogas, wordt hernieuwbare energie geproduceerd en wordt het milieu minder belast. Het verminderde afvalproduct en de efficiënte verwerking dragen bij aan een duurzamere en schonere omgeving. Bovendien stimuleert dit project innovatie en samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Iv, aannemers en waterschappen. Het succes van dit project toont aan dat met gedegen ontwerp, technische expertise en samenwerking, duurzame doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en maatschappelijke voordelen kunnen worden behaald.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via
088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet