Uitbreiding van de productiecapaciteit voor griepvaccins voor Abbott

prik en vaccinatie

Het project

Abbott heeft met de engineerings- en projectmanagementondersteuning van Iv de uitbreiding van de productiecapaciteit voor griepvaccins gerealiseerd. Dit omvat aanpassingen en uitbreidingen in de verschillende onderdelen van het productieproces ten aanzien van procesinstallaties en -apparatuur in clean rooms met verschillende zoneringen. Daarbij worden ook de indeling de bestaande faciliteit, alsmede de productie- en gebouwvoorzieningen (stoom/koeling, ventilatie en luchtbehandeling (HVAC), (productie)water, (productie)riool en afvalverwerking) aangepast.

Iv was verantwoordelijk voor concept-, basic- en detailengineering en werkte nauw samen met Abbott om het investerings- en operationele budget te beheren en wijzigingen te coördineren. Iv gaf invulling aan het ontwerp en coördinatie van verschillende ontwerpdisciplines, waaronder bouwkunde, lay-out en routing, constructie, procestechniek, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, instrumentatie en automatisering.

De uitdaging

Tijdens het ontwerp en de uitvoering diende de operationele planning van het productieproces te worden gerespecteerd. Hierdoor was de beschikbare tijd voor uitvoeringswerkzaamheden beperkt en moest de engineering hierop worden aangepast om een gefaseerde uitvoering en realisatie mogelijk te maken. Tijdens zowel de (system)engineering als de uitvoering diende de kwaliteit van de werkzaamheden te worden gewaarborgd door uitgebreide verificatie en validatieprocessen, om zo de eindkwaliteit van het productieproces en de productie te kunnen garanderen.

De impact

De uitbreiding van de productiecapaciteit voor griepvaccins bij Abbott leidt tot een grotere beschikbaarheid van griepvaccins. Voor Abbott betekent dit een vergrote capaciteit en de mogelijkheid om hun afzetmarkt te vergroten. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Ralf, directeur Industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een bericht.

Stuur Ralf een bericht
Ralf Ohm