Vernieuwing RWZI Haarlem Waarderpolder

Het project

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem-Waarderpolder verwerkt afvalwater uit Haarlem en omgeving en is een belangrijke faciliteit voor Rijnland. Echter, de bestaande vergistingstanks waarin zuiveringsslib wordt vergist en biogas wordt geproduceerd, waren verouderd en vertoonden tekenen van slijtage en degradatie. Dit vormde een risico voor de veiligheid, bedrijfszekerheid en efficiëntie van de installatie. 

De uitdaging

Om de veiligheid en bedrijfszekerheid te waarborgen, heeft Rijnland besloten tot renovatie van de vergistingstanks. Iv heeft het bestek opgesteld voor de renovatie van de eerste tank. Dit omvatte het ontwerp van de vervanging van slib- en biogasleidingen, herstel van betonnen constructie, vervanging van pompinstallaties voor slibtoevoer en -circulatie, en het aanbrengen van leuningwerk. Naast het opstellen van het technische bestek heeft Iv ook de directievoering en het toezicht verzorgd tijdens de uitvoering van de renovatie.

De impact

De renovatie van de vergistingstank heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de veiligheid, efficiëntie en bedrijfszekerheid van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem-Waarderpolder. Door het vervangen van verouderde systemen en structurele elementen, zoals leidingen, betonnen constructies en pompinstallaties, is de installatie nu beter uitgerust om afvalwater en zuiveringsslib te verwerken en biogas te produceren. De betere werkomstandigheden en verbeterde apparatuur dragen bij aan duurzame waterzuivering en energieproductie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet