Zuiveren PFAS uit afvalwater

Heros Sluiskil

Het project

Iv is een specialist op het gebied van innovatieve oplossingen voor waterzuivering, -opslag en het bevorderen van de circulariteit. De noodzaak voor gezond én voldoende (drink)water wordt steeds groter. Iv is betrokken bij een onderzoek in samenwerking met een afvalverwerker om te onderzoeken hoe PFAS effectief uit afvalwater kan worden verwijderd voordat het in het oppervlaktewater wordt geloosd.

De uitdaging

De toenemende vraag naar gezond en voldoende (drink)water, in combinatie met het groeiende probleem van verontreinigd water, creëert uitdagingen voor waterzuivering en circulaire oplossingen. Een specifiek probleem is de aanwezigheid van PFAS in oppervlaktewater, een complexe groep chemische stoffen die moeilijk te zuiveren of te filteren is.

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de ambitie van Iv om watercirculaire oplossingen te bevorderen: van het borgen van afvalwaterkwaliteit tot het stimuleren van waterhergebruik in industrieën. Door het onderzoek worden diverse zuiveringstechnieken, waaronder ozontechniek en scheidingstechnieken, geëvalueerd om PFAS te verwijderen. Het doel is om inzicht te krijgen in de bronnen van PFAS-verontreiniging en strategieën te ontwikkelen om de keten zo vroeg mogelijk te beheersen en de kwaliteit van waterstromen te waarborgen.

De impact

Door effectieve zuiveringsmethoden te ontwikkelen, kan de hoeveelheid schadelijke PFAS-stoffen in afvalwater worden verminderd voordat het in het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit draagt bij aan het behoud van de waterkwaliteit en het minimaliseren van milieueffecten. Het onderzoek helpt niet alleen de industrie bij het voldoen aan strengere regelgeving en het verminderen van verontreiniging, maar ook bij het versterken van de watercyclus en het bevorderen van duurzaam waterbeheer.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via
088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet