PosHYdon (pilot)

Het project

De groei van offshore windenergie is van cruciaal belang om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Europa heeft de offshore windsector zien uitbreiden en verdere toename wordt voorspeld. Het nationaal platform PosHYdon, een initiatief van Nextstep, is bezig met het produceren van waterstof op een bestaand, werkend platform in de Noordzee. Iv is als partner aangesloten bij het initiatief.

De uitdaging

Om groene waterstof te maken, moet zeewater op het Q13a-A platform van operator Neptune Energy gedemineraliseerd worden. Vervolgens wordt het door elektrolyse omgezet in waterstof. Het PosHYdon-project is een primeur waarbij waterstof wordt geproduceerd op een bestaand offshore platform in de Noordzee, wat nieuwe mogelijkheden voor infrastructuur en transport verkent. Met name de integratie van verschillende offshore energiesystemen, maakt dit een uitdagende pilot.

De impact

De integratie van offshore windenergie met waterstofproductie op zee opent deuren naar grootschalige energieopwekking en -transport. Het biedt mogelijkheden om fluctuerende hernieuwbare energie te stabiliseren en te benutten. Deze aanpak draagt bij aan het bereiken van klimaatdoelen en vermindering van ecologische impact in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Technische data

Klant: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Platform operator: Neptune Energy

 

Type: PEM elektrolyser
Aantal cellen: 1

Ingangsvermogen: 1 MW

Waterverbruik: 300l/h
Waterstofstroom: 246Nm3/u

Waterstofzuiverheid: 99,998%
Afvoerdruk: 30 barg

Footprint: 2 x 40ft gestapelde containers
Hefgewicht: <20 ton (2 x 20ft cont)

Kabel: 9 MVA, 25kV
Productie: 400 kg/dag

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Fedor, directeur Offshore & Energy/Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3300 of stuur een bericht.

Stuur Fedor een bericht
Fedor van Veen