Klimaatbestendige inrichting

Extreme wateroverlast

Oplossingen voor extreme weersomstandigheden

Steeds vaker staan gebieden na hevige regenval onder water. Ook steeds vaker leidt droogte tot problemen met de infrastructuur, funderingen en stedelijk groen. De noodzaak om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten is hoog. Maar waar beginnen we? Iv heeft alle kennis in huis om gebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Van weginfra, stedelijk water, riolering en mobiliteit tot watersystemen, geotechniek en groeninrichting.

 

Uitvoerbare en betaalbare oplossingen

We helpen opdrachtgevers met het in kaart brengen van potentiële kwetsbaarheden in een gebied. Ook adviseren we over praktische, klimaatbestendige maatregelen. Bij het ontwerp van nieuwe infra en gebiedsinrichtingen en bij significante aanpassingen van bestaande infra, berekenen we vanuit probabilistisch oogpunt verschillende toekomstscenario’s en onderzoeken we slimme mogelijkheden voor adaptatie en reductie van de CO2-uitstoot. Altijd kijken we kritisch naar het nut en de noodzaak van maatregelen en zoeken we naar uitvoerbare oplossingen. Met onze integrale en praktische aanpak houden we klimaatadaptatie betaalbaar.

Projecten

Iv werkt wereldwijd aan bijzondere projecten die van groot belang zijn voor de maatschappij. Van offshore windplatformen, unieke bruggen en ’s werelds grootste sluisdeuren tot gebouwen, fabrieken, waterzuiveringen, containerkranen en meer. We leveren hoogwaardige en maakbare oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit.

Bekijk alle projecten op het gebied van klimaatadaptatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel