Faalkansenanalyse stormvloedkeringen

Het project

Rijkswaterstaat beheert zes beweegbare stormvloedkeringen die essentieel zijn voor het beschermen van het achterland tegen overstromingen. Om tijdige sluiting tijdens zware stormen te garanderen en de keringen na afloop correct te heropenen, heeft Rijkswaterstaat de expertise van Iv, NRG en Delta Pi ingeschakeld. Iv voert faalkansanalyses uit, actualiseert deze, neemt deel aan specifieke faalkansgerichte onderzoeken, evalueert en draagt bij aan halfjaarlijkse faalkansrapportages voor de stormvloedkeringen. Dit gaat verder dan alleen de technische staat van de keringen. Zo helpt Iv ook mee met het opstellen van het zogeheten KOMPAS, een door Rijkswaterstaat ontwikkeld instrument om de zachtere (voornamelijk organisatorische) kanten van het risicogestuurde beheer en onderhoud van de keringen te beoordelen.

De uitdaging

Hoewel het onmogelijk is om een honderd procent garantie te geven dat de stormvloedkeringen altijd perfect zullen functioneren, zien we het als onze uitdaging om de kans op falen tot een minimum te beperken. Deze faalkansen worden bepaald aan de hand van een integrale risicobenadering en zijn vastgelegd als normen in de Waterwet.

 

Om te voldoen aan veiligheidsnormen worden de faalkansen minimaal twee keer per jaar opnieuw berekend en gerapporteerd. Hiervoor worden diverse faalkansanalyses van de keringen uitgevoerd in de vorm van Failure Mode, Effect and Criticality Analyses (FMECA’s), foutenboomanalyses, analyses externe gebeurtenissen (waaronder risico’s bij. brand, bliksem, een aanvaring etc.), menselijk falen, softwarefalen en common cause failures. Deze analyses vereisen gespecialiseerde faalkansdeskundigheid, om ze op te stellen en om de uitkomsten juist te interpreteren en te beslissen bij beheer, onderhoud en systeemaanpassingen van de keringen.

De impact

Dit project draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen in Nederland, zowel nu als in de toekomst. Door het uitvoeren van faalkansanalyses wordt de kans op falen tot een minimum beperkt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Arno, directeur Assetmanagement, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Arno een bericht
Arno Willems