Floating Energy

Floating energy oplossingen

De zee biedt veel mogelijkheden voor het opwekken van energie. Naast de welbekende ‘bottom founded’ platforms en windmolens kan energie worden opgewekt met drijvende constructies. Zowel dicht bij de kust als dieper op zee. Voorbeelden van dergelijke constructies zijn drijvende windmolens, drijvende zonneparken, drijvende productie- en transformatorplatforms en productieschepen zoals FPSO’s. Iv ontwerpt deze constructies. Zowel nieuwbouw als modificaties en conversies van bestaande constructies. Ons doel is om samen met klanten te werken aan innovatieve, betrouwbare en toekomstbestendige oplossingen die bijdragen aan het waarborgen van een continue levering van duurzame energie tegen acceptabele kosten.

Waarborgen van optimale prestaties op zee

Eenmaal op zee moeten floating energy oplossingen optimaal presteren. Ofwel: productieprocessen moeten continu doorgaan en met de hoogste mate van veiligheid en betrouwbaarheid plaatsvinden. Er is geen ruimte voor verrassingen. Iv zorgt daarvoor door hoogwaardige kennis van staal en werktuigbouw, scheepsbouw, systeemintegratie, process-equipment, piping, hydrodynamica, risicoanalyse, assetmanagement en transport en installatie in ontwerpen te integreren. Voor maximaal rendement moet een integraal ontwerp op tafel komen waarmee zowel de bouw als de installatie en de offshore-operaties tegen minimale kosten en met beheersbare risico’s kunnen worden uitgevoerd. Iv ondersteunt opdrachtgevers vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met het definitieve ontwerp. Naast het ontwerp verzorgen wij ook de inkoop, classificatie-afhandeling en bouwbegeleiding.

Projecten in deze markt

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk trackrecord van projecten opgebouwd op het gebied van floating energy.

Bekijk alle projecten

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Fedor, directeur Offshore & Energy en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3300 of stuur een bericht.

Stuur Fedor een bericht
Fedor van Veen