Waterstress

Techniek kan een doorslaggevende rol spelen

De balans tussen het aanbod van en de vraag naar water wordt steeds instabieler. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt zelfs dat tegen 2025 de helft van de wereldbevolking zal leven in gebieden met permanente waterschaarste. Dit maakt de dreiging van drinkwatertekort urgenter dan ooit.

 

Duurzame drinkwateroplossingen

Er zijn talloze mogelijkheden om het drinkwatertekort in de kiem te smoren. Voorbeelden zijn het vergroten van het aantal inzetbare waterbronnen en het versnellen van procedures voor nieuwe winningen. Dat zijn goede manieren, maar het is lang niet voldoende. De technische mogelijkheden op het gebied van (drink)waterwinning zijn groot. Iv is gespecialiseerd in het optimaliseren van de waterbalans, de drinkwaterbereiding en de reductie van waterverspilling. Het circulair inzetten van industriewater in (industriële) productieprocessen, met als gevolg een reductie aan drinkwatergebruik, speelt hierbij een voorname rol. Wij helpen opdrachtgevers bij het vinden van duurzame oplossingen voor voldoende kwalitatief (drink)water. 

Waterbalans

Nederland kampt sinds een aantal jaren met waterstress: er is sprake van verdroging, van verzilting en we zien een toename van de waterconsumptie van huishoudens en bedrijven. Om de beschikbaarheid van kwalitatief goed water te borgen voor de primaire levensbehoefte, de industrie en het behoud van een goede leefomgeving, is een aanpak op zowel macro- als microniveau nodig. Deze aanpak vraagt visie en stimulans, maar ook breed draagvlak van overheid, drinkwaterbedrijven, waterschappen en industriële bedrijven. Met behulp van een waterbalans kunnen optimalisaties worden onderzocht waarmee tevens het inzicht in de bedrijfsvoering wordt vergroot en doorontwikkeld.

Lees hier meer over de waterbalans

Projecten

Iv werkt wereldwijd aan bijzondere projecten die van groot belang zijn voor de maatschappij. Van offshore windplatformen, unieke bruggen en ’s werelds grootste sluisdeuren tot gebouwen, fabrieken, waterzuiveringen, containerkranen en meer. We leveren hoogwaardige en maakbare oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit.

Bekijk alle projecten op het gebied van klimaatadaptatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet