Duurzaamheid

Waarde toevoegen aan de maatschappij

Duurzaamheid is een veelzijdig begrip dat op verschillende manieren bekeken wordt. Wat Iv onder duurzaamheid verstaat is: écht waarde toevoegen aan de maatschappij. Met slimme technische oplossingen. Oplossingen die leiden tot CO2-reductie en energiebesparing en bijdragen aan een circulaire samenleving. Grondstoffen, onderdelen en producten moeten zo lang mogelijk hun waarde behouden. En grondstoffen moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt. In onze ontwerp- en assetmanagementaanpak streven we naar de optimale oplossing binnen de volgende randvoorwaarden:

 

  • Houd de cirkel zo lang mogelijk zo klein mogelijk.
  • Geef invulling aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.
  • Minimaliseer de (maatschappelijke) levensduurkosten.

 

Een kritische blik op de impact

In elk project bekijken we hoe we echt iets kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat in eerste instantie ingezet wordt op het verlengen van het gebruik, idealiter zonder substantiële levensduurverlengende aanpassingen. Dit gebeurt door het meten en monitoren, inspecteren, beproeven, analyseren en/of berekenen van constructies en installaties. Onze ontwerpen maken we indien mogelijk circulair. Onze ambitie is om samen met opdrachtgevers te werken aan een circulaire samenleving waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. Door onze kennis uit de verschillende markten waarin Iv opereert te combineren, helpen wij opdrachtgevers bij het vinden van oplossingen met de grootst mogelijke impact ten aanzien van duurzaamheid.

Vormgeven aan duurzaamheidsambities

Als ingenieursbureau staat Iv vaak aan de voet van grootse projecten, wat betekent dat juist wij iets kunnen betekenen als het gaat om duurzaamheid. We streven ernaar écht waarde toe te voegen aan de maatschappij met onze technische oplossingen. Iv wil samen met opdrachtgevers een rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Met de CO2-Prestatieladder geven wij vorm aan onze ambitie om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren binnen de eigen organisatie en projecten. Iv is gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Hier vind je alle documenten in het kader van de CO2-Prestatieladder. Deze documenten vind je tevens op de website van SKAO.

CO2-prestatieladder trede 5

Projecten

Iv werkt wereldwijd aan bijzondere projecten die van groot belang zijn voor de maatschappij. Van offshore windplatformen, unieke bruggen en ’s werelds grootste sluisdeuren tot gebouwen, fabrieken, waterzuiveringen, containerkranen en meer. We leveren hoogwaardige en maakbare oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit.

Bekijk alle projecten op het gebied van duurzaamheid

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel