Watertechnologie

Waarborgen van schoon en voldoende water

Hoe waarborgen we een duurzame watervoorziening, nu en in de toekomst? De kwaliteit en beschikbaarheid van water staat wereldwijd onder druk. De balans tussen het aanbod van en de vraag naar water wordt steeds onstabieler. Dit komt enerzijds door het veranderende klimaat, wat leidt tot waterstress (waterschaarste). Anderzijds is de natuur uit balans door ongewenste indringers zoals PFAS, stikstof en micro-organismen en medicijnresten, en kan deze niet altijd zelfstandig herstellen. Dit brengt complexe uitdagingen met zich mee ten aanzien van het zuiveren van afvalwater en het produceren van drinkwater. Iv heeft jarenlange ervaring met (innovatieve) zuiveringstechnieken van afvalwater, industriewater en drinkwater. We adviseren opdrachtgevers integraal op dit gebied.

Meedenken over wat écht de beste oplossing is

Water kan op talloze manieren worden gezuiverd, maar wat is nu écht de beste oplossing voor een vraagstuk? Iv adviseert opdrachtgevers hierover. Met specialistische kennis van alle technische disciplines overzien wij de raakvlakken tussen disciplines in projecten, wat resulteert in integrale ontwerpen en faseringsplannen met een laag risicoprofiel in de uitvoering. Met technologische ontwerpen die maximaal scoren op het gebied van duurzaamheid en total cost of ownership, werken we samen met opdrachtgevers aan maakbare en toekomstbestendige oplossingen voor het zuiveren van water. Dit geldt voor alle systeemonderdelen (zoals waterzuivering, transportsystemen, slibbehandeling, energievoorziening en energieopwekking).

Projecten in deze markt

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk track record van projecten opgebouwd op het gebied van watertechnologie.

Bekijk alle projecten binnen deze markt

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet