Optimalisatie en uitbreiding van de drinkwaterreserves in Diepenveen

Waterzuivering Diepenveen

Het project

In Noord-Overijssel wordt de operationele reserve van drinkwater geoptimaliseerd door aanpassingen in zowel het wingebied Boerhaar als het productiebedrijf Diepenveen. Iv, dat sinds 2019 een raamcontract heeft met Vitens, leidt dit project. De focus ligt op het operationeel maken van de niet-operationele reserve van Boerhaar en het uitbreiden van de waterzuivering in Diepenveen. Bovendien wordt een verduurzamingsslag geïntroduceerd.

De uitdaging

De wincapaciteit van Boerhaar en de zuiveringscapaciteit van Diepenveen moeten vergroot worden binnen de bestaande vergunningen. Dit wordt bereikt door vier nieuwe winputten toe te voegen en procesonderdelen aan te passen, zoals het integreren van een derde reverse-osmosis-unit en het installeren van een nieuwe beluchtingsinstallatie. Hierbij is het streven om de zuiveringsinstallaties te verduurzamen, de levensduur te verlengen en het energieverbruik te verminderen.

De impact

Door de optimalisatie en uitbreiding van de drinkwaterreserves in Noord-Overijssel zal de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van drinkwater verbeteren. Iv’s gebruik van geavanceerde technieken, zoals 3D-scans en BIM, zorgt voor nauwkeurige en efficiënte engineering. Deze technologieën bieden Vitens en andere stakeholders een duidelijk inzicht in het project, waardoor betere besluitvorming mogelijk is. De verduurzamingsinspanningen dragen bij aan een milieuvriendelijkere drinkwaterproductie en verminderen de operationele kosten op lange termijn. Met deze aanpassingen wordt een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor de regio gewaarborgd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via
088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een bericht
Paul Kloet