Levensduurverlenging kranen

Containerkraan BCTN terminal

Kranen veilig in stand houden

Kranen zijn tijdens hun levensduur onderhevig aan grote belastingen. Hierdoor kan schade ontstaan aan de kraanrails, kraanbaan of de kraan zelf. Het aanschaffen van een nieuwe kraan is een grote investering. Het verlengen van de levensduur van bestaande kranen of kraanbanen kan aanzienlijk goedkoper zijn. De theoretische ‘einde levensduur’ betekent in de praktijk vrijwel nooit dat de gehele kraan of kraanbaan versleten is. Vaak kan deze, met specifieke maatregelen, langer veilig in stand worden gehouden. Iv is expert in het ontwerpen van allerlei typen kranen en helpt klanten tevens bij het verkrijgen van inzicht in eventuele (vermoeiings)schade en de constructieve staat. Ook adviseren wij over mogelijkheden om de levensduur van kranen en kraanbanen te verlengen en operaties veilig te handhaven.

 

Specialistische analyses en inspecties van kranen en kraanbanen

Kranen en kraanbanen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden volgens een vast schema. In dit schema (het inspectieprotocol) worden de intensiteit van de inspecties en de aandachtspunten vastgelegd. Daarbij is belangrijk om rekening te houden met de uitgangspunten van de oorspronkelijke berekening. Het inspectieprogramma kan dan gebaseerd worden op de uitgevoerde berekeningen, zodat gerichte inspecties kunnen plaatsvinden op plekken die theoretisch een hoog risico op vermoeiingsschade hebben. Iv heeft ruime ervaring in het uitvoeren van zowel rekenkundige vermoeiingsanalyses als on-site monitoring en inspecties. Dit, in combinatie met onze specialistische kennis van de constructie van kranen en kraanbanen, maakt Iv de ideale partner voor het opstellen en uitvoeren van inspectieprogramma’s en het adviseren over maatregelen voor het verlengen van de levensduur.

Projecten

Iv werkt wereldwijd aan bijzondere projecten die van groot belang zijn voor de maatschappij. Van offshore windplatformen, unieke bruggen en ’s werelds grootste sluisdeuren tot gebouwen, fabrieken, waterzuiveringen, containerkranen en meer. We leveren hoogwaardige en maakbare oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit.

Bekijk alle projecten op het gebied van kranen

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jaco, directeur Consult, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3100 of stuur een bericht.

Stuur Jaco een bericht
Jaco van der Schans