Zware industrie

Metaa industrie

Groene, schone, duurzame en circulaire productie

Van auto’s tot batterijen en van gebouwen tot industriële-installaties, equipment en gebruiksvoorwerpen: overal om ons heen komen we staal tegen. Jaarlijks worden miljoenen tonnen staal geproduceerd. De industrie is veeleisend en staat onder grote maatschappelijke druk. Lichter, sterker en energiezuiniger ‘groen’ geproduceerd staal is de nieuwe maatstaf. Mede hierdoor bevindt de zware industrie zich in een grote en complexe transitie. De industrie moet ‘vergroenen’: medio 2045 willen Europese staalproducenten CO2-neutraal zijn. Op korte termijn (in 2030) moet de industrie zo’n 35 tot 40 procent minder Mton CO2 en andere schadelijke emissies uitstoten. Door elektrificatie, proces- en productoptimalisatie, en met het inzetten en hergebruiken van restproducten in het proces en of de keten, kunnen enorme reducties worden gerealiseerd. Het zijn grote uitdagingen om alle maatregelen in te passen in de bestaande en complexe omgeving van producenten. Iv helpt de grondstoffentoelevering, staalproducenten, maakindustrie en terugwinningindustrie hierbij met advies en mono- en multidisciplinaire uitvoeringsontwerpen. Van haalbaarheidsstudies tot en met de engineering close-out. En van kleinere adviesvraagstukken tot grote, complexe engineeringsprojecten om de productie van hoogwaardig, duurzaam en groen staal in de toekomst mogelijk te maken.

Specialistisch advies over de volle breedte

Iv ontwikkelt al sinds 1949 oplossingen voor de zware industrie. We hebben unieke en veelzijdige kennis van deze industrievorm. Van grondstoffeninname tot productuitgifte en van processen en productie-installaties tot het weer terugwinnen van grondstoffen en het behandelen van schroot. We kennen de keten van a tot z en beschikken over specialistische kennis van alle technische facetten.

 

Momenteel speelt Iv een grote rol in belangrijke verduurzamingsprogramma’s van de metallurgische industrie. Of het nu een compleet nieuwe fabriek betreft of aanpassing of instandhouding van bestaande fabrieken, installaties, equipment of machines: wij zorgen ervoor dat alle processen in de productieketen met elkaar samenwerken volgens de norm, wensen en eisen van de klant. En dat op een duurzame, schone en circulaire manier. We adviseren klanten over de volle breedte: van het bouwrijp maken van de grond en de realisatie van nieuwe fabriek(en), installaties, equipment en gebouwen (inclusief de benodigde fundaties, leidingwerk en bekabeling) tot en met waterzuivering, recycling en de on-site logistieke zaken zoals wegen, spoor, havens en kranen. Hiertoe leveren wij hoogwaardige ontwerpen en adviseren wij over instandhouding en hergebruik van constructies en installaties (assetmanagement).

Projecten in deze markt

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk trackrecord van projecten opgebouwd binnen de zware industrie.

Bekijk hier alle projecten binnen deze markt

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Rick, directeur Zware industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3000 of stuur een bericht.

Stuur Rick een bericht
Rick de Jong