Verbeteren efficiëntie en productiecapaciteit DRP

Het project

Voor een grote en belangrijke staalproducent heeft Iv een verbeterproject voor een bestaande Direct Reduced Iron Plant (DRP) in de Verenigde Staten uitgevoerd. Deze DRP was pas twee jaar oud en draaide om verschillende redenen niet volgens specificaties. Hierdoor liep de productiecapaciteit achter en was de degradatie van grondstoffen groot, wat leidde tot ongewenste bijproducten en vervuilingen. Deze bijproducten zorgde voor verslechterde prestaties en slijtage aan installaties en equipment, met stilstanden en slechte bereikbaarheid. 

 

De Amerikaanse DRP bewerkt ijzeroxide pellets van 67% Fe (ijzer) naar een hoog gemetalliseerd vorm van ijzer in de vorm van Hot Briquetted Iron (HBI) van 91% Fe. HBI-briketten zijn een grondstof voor staalproducenten wereldwijd.  Voordeel van HBI is dat er geen hoogoven (Blast Furnace) meer nodig is en daarmee wijkt dit proces sterk af van de nu (nog) huidige manier van staalproductie. Dit is een belangrijke stap in de toekomst naar productie van schoon, groen en circulair staal.

De uitdaging

Doel en dus uitdaging van de concept- en basic engineeringfase was om de gehele plant efficiënter en productiever te maken en om de ongewenste bijproducten sterk te reduceren.  Start van dit project was het in kaart brengen van de gehele plant en de logistieke werking ervan, inclusief de technische staat na twee jaar.  In de opstartfase van het project heeft Iv alle problemen in kaart gebracht, hierna hebben we de problemen geanalyseerd, geprioriteerd en gedefinieerd in verschillende werkpakketten. Hieruit zijn in eerste instantie de meest urgente werkpakketten als eerst opgepakt en gerealiseerd.

 

Het verbetertraject bestond uit de op- en overslag van grondstoffen en de behandeling van bijproducten (o.a. fijnstofdeeltjes en slib), redundantie aanbrengen, screening en bemonstering van de productie, ontstoffing, opslag van grondstoffen, bijproducten en producten, verschillende trein-, was- en vrachtwagenverladingstations en maatregelen tegen vervuiling, voor het milieu en arbeidsomstandigheden.

De impact

Met het doorvoeren van de uitgewerkte optimalisaties en verbeteringsvoorstellen hebben we samen met de opdrachtgever een aantal aannemers geselecteerd voor de verder implementatie. Hierbij had Iv de rol van client engineer en adviseur. Momenteel draait de productie van HBI zoals gewenst en heeft de plant recent haar beste productiejaar ooit gedraaid. Ook is de productie-efficiëntie verhoogd, zijn de kosten gereduceerd en is de vervuilingsgraad met zeker 80 procent afgenomen.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Rick, directeur Zware industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3000 of stuur een bericht.

Stuur Rick een bericht
Rick de Jong