Conceptontwerp van grondstoffenopslag en -bevoorrading voor nieuwe DRP

Het project

Vanuit een van de grootste staalproducenten van Europa is de vraag gekomen om een conceptontwerp (FEED-studie) op te stellen voor een geheel herziene grondstoffenopslag met nieuwe ‘schonere’ aan- en toevoersystemen, waarbij de bestaande capaciteit wordt vergroot (binnen de bestaande plant) en de redundantie in de aan- en toevoer flexibeler wordt, inclusief de stroom inkomende grondstoffen vanuit de haven naar de opslag als de toevoerstroom van de opslag naar de verschillende verbruikers (afnemers).

 

Directe aanleiding is de komst van een nieuwe afnemer, een DRP (Direct Reduced Plant). Met deze nieuwe DRP wordt het doel gerealiseerd om de staalproductie te de-carboniseren.

De uitdaging

In samenwerking met de klant is in het voortraject gekeken naar een eerste snelle (low cost) uitbreiding van twee bestaande velden en het plaatsen van een extra ‘stacker reclaimer’ als voorloper.  Hierna heeft Iv het conceptontwerp in goed overleg met de verschillende gebruikers middels een aantal brainstormsessie opgesteld, tijdens dit traject zijn alle eisen en wensen verzameld en getoetst op haalbaarheid en een zo laag mogelijke emissie impact op de (directe) omgeving, waarna toetsing op duurzaamheid en investeringskosten volgende.

 

De grootste uitdaging hierin was dat dit een zogenaamde ‘Brown field’ project is wat betekent dat de integratie in- en op een bestaande locatie tijdens productie met minimale stilstanden gaat plaatsvinden in combinatie met het toepassen van laatste stand der technisch om o.a. de stof emissie tot een minimum te beperken, dit laatst vergt weer een verandering in de bestaande gebruikers en onderhoudsfilosofie. Door zowel de klant als verschillende gebruikers in het ontwerpproces mee te nemen en als waren laten integreren in het projectteam zijn we in staat geweest om binnen de gestelde projectgrenzen de uitkomst succes aan het management te presenteren, inclusief:

  • Bepaling projectstrategie, budget, inkoopbeleid en RISMAN (projectrisicoanalyse)
  • PFD (Process Flow Diagram)
  • Blokkenschema (Process Block Diagram)
  • 3D Lay-out t.b.v. logistieke stromen en ruimtereservering
  • HAZID-rapport (technische risicoanalyse)

De impact

Door het verhogen van de capaciteit en het flexibel kunnen sturen van verschillende grondstoffenstromen is onze klant in staat om een nieuwe gebruiker (DRP) te gaan integreren, hiermee kan in de toekomst groen en CO₂-neutraal (fossil-free) staal worden geproduceerd. Verder draagt het nieuwe ontwerp van de grondstoffenopslag en handling bij aan hogere efficiëntie on-site en helpt vergroting van de redundantie ervoor dat beter en slimmer onderhoud kan worden gevoerd, wat direct bijdraagt aan een lagere stofuitstoot, maar ook bij uitval van een van de systemen geeft de extra redundantie ruimte en kan de productie blijven draaien.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Rick, directeur Zware industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via +31 88 943 3000 of stuur een bericht.

Stuur Rick een bericht
Rick de Jong