Drijvend solar platform

SolarDuck

Het project

Op 53 kilometer uit de kust bij IJmuiden wordt in het Nederlandse offshore windpark Hollandse Kust West (HKW) VII ’s werelds grootste drijvende Solar platform aangelegd. Het platform zal bestaan uit tientallen drijvende, aan elkaar geschakelde driehoekvormige constructies met zonnepanelen en geïntegreerde opslagoplossingen. De expertise van Iv in drijvende constructies en offshore engineering heeft Solarduck ertoe aangezet ons te vragen het concept te optimaliseren, zodat het voldoet aan alle eisen en bestand is tegen de uitdagende condities op zee. De verwachting is dat het drijvende zonnepark eind 2026 gereed zal zijn. 

De uitdaging

De barre Noordzee-omgeving waarin het HKW VII windpark ligt, wordt gezien als een van de meest uitdagende offshore-omgevingen ter wereld. De constructie moet de bewegingen van de golven goed kunnen opvangen, zodat de systemen op de constructie (zoals de zonnepanelen en subsystemen) niet beschadigen. En in deze omstandigheden zijn constructies onder andere onderhevig aan vermoeiing en corrosie. 

De impact

Op land is het steeds moeilijker om grote zonneparken te realiseren. Tegelijkertijd wordt de vraag naar duurzame energie alleen maar groter. Het drijvende solar platform krijgt een vermogen van 5 MWp (Megawatt piek) en is een oplossing om aan de leveringszekerheid van betaalbare duurzame energie te kunnen blijven voldoen. Vooral in landen met gemiddeld lagere windsnelheden, maar met een hogere instraling van zonne-energie, is het een zeer geschikte oplossing om het aanbod duurzame energie te vergroten. Het platform wordt tussen de windmolens in aangelegd om de ruimte op zee optimaal te benutten. 

Wil je meer weten over onze dienstverlening of projecten?

Jaco, directeur Consult, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3100 of stuur een bericht. 

Stuur Jaco een bericht
Jaco van der Schans