Specialistische metingen aan sluizen

Een medewerker van Iv verricht specialistische metingen aan een sluis

Het project

Sluizen spelen een cruciale rol in het waterbeheer en de scheepvaart. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen zijn dan ook essentieel voor de scheepvaart en economie. Bij onderhoudswerkzaamheden aan sluisdeuren moet eventuele hinder voor de scheepvaart dan ook zo kort mogelijk worden gehouden. Om dit te bewerkstelligen meet Iv middels specialistische onderwatermetingen vooraf alle belangrijke onderdelen in, wat moet leiden tot in één keer perfect passende nieuwe of gerenoveerde sluisdeuren.

 

Zo heeft Iv voor alle onderdelen van sluizen die zich onder water bevinden een 3D-inwinningsmethodiek ontwikkeld op millimeterniveau. Daarnaast heeft Iv een controlesysteem bedacht om ervoor te zorgen dat gerenoveerde sluisdeuren en al hun bijhorende onderdelen ook na de renovatie nog jaren hun functie naar behoren kunnen vervullen. Met de eigen DREAM® methode analyseert Iv alle mogelijke faalmechanismen, monitoren wij de conditie van de sluisdeuren en optimaliseren wij inspectie- en onderhoudsprocessen.

De uitdaging

Het tot op detailniveau inmeten van sluizen en sluisonderdelen vergt vergaande specialistische kennis. Daarnaast worden deze metingen onder water verricht, wat andere uitdagingen met zich meebrengt dan maatvoeringen op land. De maatvoering is cruciaal: alles moet tot op de millimeter kloppen en passen, zodat dit in het ontwerp kan worden afgestemd. Dit om (onnodig) onderhoud of aanpassingen onder water te voorkomen.

De impact

Regelmatige inspectie en onderhoud van sluisdeuren en bijbehorende bewegingswerken zijn van groot belang, omdat er anders (maatschappelijk) zeer ongewenste of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Doordat alles vooraf is ingemeten en de deuren vooraf op maat zijn gemaakt, kan de stremming voor het vervangen van de sluisdeuren tot een minimum beperkt worden. Bovendien komen eventuele gebreken en/of schades tijdens de inmetingen in beeld. Zo kan voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden beslist worden of droogzetting of gedeeltelijke droogzetting door middel van droogzetkuipen noodzakelijk is. Door de (duurzame) aanpak wordt niet alleen de levensduur van de sluis verlengd, maar wordt ook rekening gehouden met kostenbeheersing op de lange termijn.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Arno, directeur Assetmanagement, gaat gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Arno een bericht
Arno Willems