Deformatiemetingen bij de Afsluitdijk

Afsluitdijk

Het project

Op en rondom de Afsluitdijk wordt flink gebouwd om Nederland te kunnen blijven beschermen tegen hoge waterstanden. Zo is de Stevinsluis bij Den Oever gerenoveerd en wordt momenteel gewerkt aan het versterken van de dijk en het vergroten van de capaciteit voor het afvoeren van water door het realiseren van nieuwe spui- en keersluizen. Iv verzorgt tijdens de renovatie en realisatie in opdracht van bouwconsortium Levvel de monitoring, waarbij met slimme sensoren continu in de gaten wordt houden of deformaties (verzakkingen of verplaatsingen) plaatsvinden bij naastgelegen constructies.

De uitdaging

De realisatie van deze enorme constructies heeft invloed op de naastgelegen kunstwerken. Door de uitvoeringswerkzaamheden kunnen bestaande omliggende constructies zich gaan verplaatsen of gaan verzakken. Iets wat slechts binnen specifieke marges acceptabel is. Iv heeft daarom op strategische plekken sensoren geïnstalleerd die continu monitoren of er tijdens de bouwwerkzaamheden verplaatsing of verzakking optreedt. Dit doet Iv door een combinatie van tachymetrische monitoring en het gebruik van tiltsensoren en trillingsmetingen.

De impact

De sensoren die zijn toegepast geven real-time inzicht in eventuele deformaties. De sensordata wordt continu naar het online platform van Iv gestuurd, waardoor het projectteam van Iv en Levvel constant inzicht hebben tot de meetdata. Indien een object zich ongewenst verplaatst buiten de acceptabele marges wordt hier direct een melding van verstuurd. Iv ziet vervolgens in het centrale systeem direct om welk object het gaat en kan aan de meetgegevens aflezen of er gelijk actie moet worden ondernomen of niet. Zo draagt Iv met het uitvoeren van slimme monitoring en een juiste interpretatie van de meetgegevens bij aan het beheersen van de risico’s en het voorkomen van schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Arno, directeur Assetmanagement, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Arno een bericht
Arno Willems