De ABC-aanpak voor een constructief veilig areaal

Hoe krijgen areaalbeheerders snel en op een kostenefficiënte manier inzicht in het risicoprofiel van hun vaste kunstwerken? Voor de Provincie Zeeland voert Iv de zelfontwikkelde Areaal Beoordeling Constructieve veiligheid (ABC) uit voor ongeveer 50 vaste bruggen. Het resultaat van deze ABC-aanpak: een prioritering van het areaal. Ofwel, inzicht in de risico’s en gevolgen van elk kunstwerk, zodat beheerders precies weten welke kunstwerken een risico vormen en dus moeten worden aangepakt. Maar hoe gaat deze methode in zijn werk?

 

De ABC-aanpak brengt het areaal snel in kaart

Inzicht krijgen in de constructieve veiligheid van alle kunstwerken in een areaal is een enorme en tijdrovende klus. Met de beschikbare tijd en het beperkte budget is het onmogelijk om een groot aantal kunstwerken in één jaar tijd te inspecteren en eventueel zelfs te versterken. Hoe krijg je dan zo spoedig mogelijk inzicht in de constructieve risico’s binnen het areaal? Met de ABC-aanpak brengt Iv het areaal van beheerders snel in kaart, waarbij per kunstwerk inzichtelijk wordt wat de waarschijnlijkheid is dat het niet voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van constructieve veiligheid. Deze informatie helpt beheerders in het voldoen aan de zorgplicht, waarbij zij de tijd en het budget zo efficiënt mogelijk kunnen benutten.

 

Van grof naar fijn 

Met de ABC-methode hanteren we een gefaseerde aanpak, waarbij we van grof naar fijn werken. Voor het opstellen van een areaalbeoordeling is het belangrijk om alle beschikbare technische informatie te verzamelen. Op basis daarvan worden risico’s en gevolgen geïnventariseerd en gescoord, waarna een onderlinge prioritering ontstaat van alle objecten. De hoogst geprioriteerde objecten kunnen daarna worden opgepakt. Hierna kan nader onderzoek plaatsvinden of er wordt gestart met een herberekening. Daaruit wordt duidelijk of het object voldoet aan alle constructieve eisen. Ook kan ervoor worden gekozen een proefbelasting uit te voeren om de werkelijke constructieve sterkte van een brug aan te tonen.

 

 

Prioritering

De ABC-methode bespaart beheerders uiteindelijk tijd én geld. Herhaaldelijk wordt een rationele afweging gemaakt over de kosteneffectiviteit van extra inspanningen. We bekijken kritisch hoe we zoveel mogelijk kunnen bereiken met zo min mogelijk middelen. De prioritering van het areaal geeft beheerders in een korte termijn grip op hun areaal, zodat zij gericht en kostenefficiënt kunnen werken aan hun areaal met als doel dat uiteindelijk alle objecten constructief veilig zijn en voldoen aan de wetgeving.