De grootste in zijn soort: 2 gigawatt in de Noordzee

Iv-Offshore & Energy maakt het ontwerp van het 2 gigawatt (GW) IJmuiden Ver Beta platform in de Noordzee. Dit platform is het eerste in een serie 2GW platforms die Iv voor het consortium GE-Seatrium (GSC) voor TenneT gaat ontwerpen. Iv heeft onlangs het contract met Seatrium getekend, de partij waarmee momenteel ook wordt samengewerkt voor onder andere het Sofia-platform.

 

Iv neemt de detailengineering van het offshore converter platform voor zijn rekening, zowel voor de topside als het jacket en is daarnaast verantwoordelijk voor de levering van apparatuur en hulpsystemen.

 

Nieuwe standaard


Twee gigawatt: het IJmuiden Ver Beta platform is momenteel de grootste in zijn soort en dus is de engineering hiervan een bijzondere en belangrijke stap in de offshore energietransitie. Een windpark met een opgesteld vermogen van 2GW levert een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van 2 miljoen huishoudens. Het platform zal zo’n 62 kilometer voor de kust van IJmuiden worden gebouwd. Met een vermogen van 2GW zet het platform een nieuwe standaard neer binnen de energietransitie en het terugdringen van fossiele brandstoffen.

 

Voor Iv is het ontwerp van dit HVDC-platform (gelijkstroom) bijzonder. Zowel gezien het vermogen als het feit dat IJmuiden Ver een belangrijke bijdrage levert aan de groene energiedoelen van Nederland. De Rijksoverheid heeft als doel gesteld om rond 2030 zo’n 21 GW aan opgesteld vermogen wind op zee te realiseren. Dit opgestelde vermogen aan windturbines kan ongeveer 75 procent van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland opwekken. Momenteel staat in Nederland voor ongeveer 5 GW wind op zee. De 2GW-platformen die TenneT straks in gebruik zal nemen, dragen dus fors bij aan die doelstelling.

 

De overgang naar schone energie in Europa is een enorme uitdaging. Europa heeft de ambitie uitgesproken om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken in 2050. 

Gelijkstroom


Vanuit Iv wordt al een tijd gewerkt aan het ontwerp van het 2GW-platform voor TenneT. Het platform maakt van 66 kV wisselstroom 525 kV gelijkstroom. Dat zorgt ervoor dat er zo min mogelijk energieverlies is. Omdat IJmuiden Ver Beta het eerste is in een serie platforms, zet het ontwerp van dit platform gelijk de standaard neer voor de vervolgplatforms in het portfolio van GE-Seatrium en Iv. Allen hebben een vermogen van twee gigawatt en maken deel uit van TenneT’s ‘2GW Program’.

 

Kunal Chopra is vanuit Iv de overall projectmanager. Momenteel werken er een kleine honderd Iv’ers dagelijks aan het project. Rond het voorjaar van 2024 zijn dat er zelfs nog meer. “Voor ons is dit het grootste platform waar we ooit aan hebben gewerkt. Het is echt een uniek project”, vertelt Kunal. “Het is heel mooi om hier onderdeel van uit te maken.”

 

Vanzelfsprekend is Iv wel gewend om offshore transformatorplatformen te ontwerpen, toch is dit platform anders dan anders. Dat komt door het vermogen en het daarmee gepaard gaande gewicht van bijna 30.000 ton. Dit maakt zowel de bouw als de installatie een bijzondere operatie.

 

‘Standard design’


Ook het ontwerpproces is uniek en complex. TenneT werkt met een zogenaamd ‘standard design’. Dat wil zeggen: het ontwerp van het IJmuiden Ver Beta platform vormt de standaard voor de volgende platformen. Er worden in totaal veertien van deze 2GW-platformen gebouwd in de Noordzee. Alles wat tussentijds in de engineering verandert, moet ook in ontwerpen van de andere dertien platformen worden doorgevoerd. Er werken ook andere ingenieursbureaus aan 2GW- platformen voor Tennet en daarmee is onderling veel contact dat via TenneT verloopt. Kunal: “Dat is ontzettend uitdagend. Je werkt dus niet alleen aan dít platform, maar indirect aan allemaal. Elke wijziging vanuit ons wordt gedeeld met de anderen, en andersom ook. Die afstemming is heel belangrijk.”

 

Horizon verbreden


Zoals gezegd vormt 2GW een nieuwe standaard voor offshore energieontwikkeling. Een hoeveelheid vermogen dat tientallen jaren geleden niet tot de mogelijkheden leek te behoren, alleen al omdat de bijbehorende windmolens nooit zoveel energie zouden kunnen opwekken. Toch gebeurt het nu wel. Eerder werkte Iv al aan platformen als Borssele Alpha (700 MW/HVAC) en Dolwin Alpha (800 MW/HVDC). Huidige projecten als Thor (1.060 MW/HVAC) en Sofia (1.320 MW/HVDC) laten al een behoorlijke stijging in vermogen zien. Met IJmuiden Ver is duidelijk dat de ontwikkeling van offshore windenergie snel gaat.

 

Kunal is er trots op dat Iv-Offshore & Energy zijn trackrecord verder kan uitbouwen. Zeker met een project als dit. “Dat we hier als Nederlands ingenieursbureau aan werken, betekent dat we als Iv echt een unieke positie in de wereld kunnen innemen.”

 

Planning


Na de first steel cut in september 2024 zal de bouw van het platform daadwerkelijk gaan beginnen. De engineering is op dat moment nog in volle gang. Volgens planning zit het ontwerp van het IJmuiden Ver Beta platform er in januari 2026 op. Momenteel is ongeveer een kwart van het werk gedaan. Alle disciplines zijn inmiddels gestart: process, mechanical, structural (voor de topside en het jacket), layout, electrical, instrumentation, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), piping, technical safety en RAMS (reliability, availability, maintainability en safety). “Als projectmanager heb ik dus met heel veel mensen en disciplines te maken”, vervolgt Kunal. “Het is ontzettend leuk om te mogen doen. Het zet Iv echt op de kaart.”

Wil je hier meer over weten?

Fedor gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3300 of stuur een mail.

Terug naar nieuwsoverzicht
Fedor van Veen