Droogte in Panama: zo beperken we lekverlies naar de oceaan maximaal

Honderden schepen liggen te wachten voor de sluizen van het Panamakanaal. Door droogte staat het water in het centrale Gatúnmeer zo laag dat de autoriteiten hebben besloten dagelijks minder schepen door te laten. Want bij elke schutting van een schip gaat zo’n 200 miljoen liter water de oceaan in. Ingenieursbureau Iv ontwierp de sluisdeuren van dit bijzondere sluizencomplex, waarbij binnen de gestelde eisen maximaal rekening is gehouden met de rol van het meer als zoetwatervoorziening.

 

Waterverlies geminimaliseerd 

Het Panamakanaal speelt een cruciale rol in de internationale scheepvaart. Zonder een goed werkend sluizencomplex tussen Noord- en Zuid-Amerika, zouden schepen helemaal om Zuid-Amerika heen moeten varen. Het vernieuwde sluizencomplex, dat in 2016 werd geopend, is zo ontworpen dat het verlies aan zoet water zoveel mogelijk wordt beperkt. Speciale waterbassins, waarmee zoet water wordt hergebruikt, en het ingenieuze ontwerp van de sluisdeuren zorgen voor een forse reductie van het waterverlies.

 

Om zo min mogelijk zoet water verloren te laten gaan, wordt bij het schutten van de schepen gebruik gemaakt van spaarbekkens (waterbassins). Deze spaarbekkens, drie naast elke sluiskamer, beperken het lekverlies met 60%. Door een deel van het water tijdens het schutten via deze bekkens te laten lopen, kan het worden hergebruikt. Het zoete water uit het Gatúnmeer is naast een belangrijke vaarroute namelijk ook de belangrijkste bron van drinkwater. Ongeveer de helft van de Panamezen wordt dankzij dit meer van schoon drinkwater voorzien.

 

De langdurige droogte zorgt er echter voor dat de waterstand in het Gatúnmeer daalt. Normaliter wordt het verlies door het schutten van schepen – 200 miljoen liter per schutting – gecompenseerd door regenval en aanvoer vanuit de rivier de Chagres. Op die manier kunnen dagelijks zo’n 36 schepen worden geschut. Maar nu het niet regent en ook de aanvoer vanuit de Chagres minder is, heeft Panama het aantal passerende schepen teruggebracht. Daardoor ontstaan er files en liggen inmiddels honderden schepen te wachten om van de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan te komen.

Een oplossing met patent

Een strenge eis in het ontwerp van de sluisdeuren van het vernieuwde Panamakanaal was dat deze zeer beperkt zoet water naar de oceanen mogen lekken. Een gemiddelde lekkage van vijf liter per meter per minuut en een maximale lekkage voor enig punt op de deur van tien liter per meter is toegestaan. De afdichting die lekkage tegengaat moet vijftien jaar meegaan, wat inhoudt dat de deur in die tijd 135.000 maal geopend en gesloten wordt.

 

Gedurende die tijd moeten de seals aan alle strenge eisen blijven voldoen en mogen ze dus niet te veel slijten. Hiertoe heeft Iv een speciaal door drukverschil geactiveerde afdichtings- en geleidingssysteem ontworpen, dat zorgt voor een soepele horizontale geleiding en een eenvoudige correcte installatie, terwijl wordt voldaan aan de strenge afdichtingseisen. Iv heeft voor dit nieuwe, nooit eerder ontworpen systeem patent verkregen.

 

Meer bij de NOS 

Het NOS Journaal besteedde aandacht aan de droogte in Panama en de gevolgen voor de scheepvaart. Wouter van der Wiel legt namens Iv de werking van de sluizen van het Panamakanaal uit. Ook op de website van de NOS komt het ontwerp van de sluisdeuren aan bod.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en ook COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel