Eindhoven Airport breidt terminal uit voor optimale reizigerservaring

Eindhoven Airport start eind dit jaar met de bouw van de uitbreiding van de terminal. De huidige terminal is te klein voor het aantal passagiers. Met de uitbreiding krijgt de terminal meer gates, wordt het non-Schengengebied verruimd, komt er een nieuwe bagagehal met ondergrondse bagagekelder en ontstaat er meer ruimte voor horeca. Kortom: meer reizigerscomfort. Het ontwerp werd gemaakt door EGM architecten, Peutz en Iv. Bouwbedrijf Heijmans gaat deze uitbreiding realiseren. In dit project speelde Iv een cruciale rol in het definitieve ontwerp, met een nadruk op duurzame oplossingen. Naar verwachting is de uitbreiding in 2027 volledig afgerond.

Duurzaamheid staat centraal

Met de uitbreiding wordt de huidige terminal aan luchtzijde (na de security check) met circa 10.000 vierkante meter vergroot. Aan landzijde (voor de security check) wordt de terminal met 2000 vierkante meter uitgebreid. Hier komt ook de kenmerkende nieuwe entree. De entree heeft een voorover hellende glazen gevel en een overstek dak, waarbij de voorste rij kolommen schuin voorover hellend en buiten voor het gebouw zijn geplaatst. De dakconstructie is opgebouwd uit driehoeken die zichtbaar zijn van onderaf. Deze architectonische elementen geven de entree een dynamisch en uitnodigend uiterlijk, wat bijdraagt aan de moderne en transparante uitstraling van de terminal.

 

Bij deze uitbreiding staat duurzaamheid centraal, benadrukt Jeroen Stam, senior projectmanager bij Eindhoven Airport. “Eindhoven Airport neemt haar verantwoordelijkheid en richt zich op een significante reductie van emissies van CO2 en overige broeikasgassen van de luchtvaart, maar ook van onze eigen gebouwen en activiteiten. Dit betekent onder andere dat we slim en circulair bouwen, materialen hergebruiken en gas vervangen door duurzame energiebronnen. Door gebruik te maken van de nieuwste duurzaamheidstoepassingen in het ontwerp draagt de terminaluitbreiding bij aan onze doelen om in 2030 als luchthaven emissie- en afvalvrij te zijn.”

Het ontwerp

Voor dit project was Iv verantwoordelijk voor het installatietechnisch en constructief ontwerp. Dit omvatte naast het ontwerp van het nieuwe gedeelte van de terminal ook aanpassingen aan een deel van het bestaande gebouw.

 

Voor het verwarmen en koelen van het gebouw wordt straks gebruik gemaakt van twee warmte-koude-opslaginstallaties. Daarnaast wordt verdringingsventilatie toegepast voor een gecontroleerde luchtstroom en optimale ventilatie in de ruimtes. Op het dak van de terminal worden bijna 1100 zonnepanelen geplaatst die jaarlijks ongeveer 363.500 kilowattuur energie opwekken. Een deel van het dak wordt voorzien van sedumbeplanting, wat bijdraagt aan wateropvang en isolatie van de terminal. In de kelder komt een waterbassin waar het hemelwater wordt opgevangen. Dat water wordt gebruikt voor spoeling van de toiletten in de uitbreiding.

 

Om het gebruik van de ruimtes nauwkeurig te begrijpen is een bezettingsonderzoek uitgevoerd. Met een diepgaande analyse zijn gegevens verzameld over het aantal passagiers, hun bewegingspatronen en de duur van hun verblijf. Op basis van deze informatie kon een gedetailleerd beeld worden geschetst van de belasting van de verschillende gebieden binnen de luchthaven. Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld hoeveel passagiers zich op elk moment in de bagagehal bevonden, hoe lang ze gemiddeld op hun bagage moesten wachten en hoeveel tijd ze in de terminal doorbrachten. Als resultaat kon nauwkeurig worden bepaald hoeveel ventilatielucht nodig was in elke ruimte op elk moment. Door deze aanpak kon het luchtbehandelingssysteem van de luchthaven efficiënter worden ontworpen, met aanzienlijke kostenbesparingen en energie-efficiëntie als resultaat.

 

Het constructieve ontwerp omvatte het plannen en ontwikkelen van de draagstructuur van het gebouw, zoals de fundering, kelder, kolommen, stabiliteitswanden en de balkenconstructie die het dak van het gebouw draagt. Hiervoor heeft Iv de dimensionering, materialisering, berekening en detaillering uitgewerkt. Tevens heeft Iv de aansluitingen op de bestaande constructie bekeken en is de stabiliteit van de constructie als geheel beschouwd ten aanzien van de van toepassing zijnde normen. Door toepassing van materialen als staal en hout zijn constructies gecreëerd die eenvoudig te demonteren zijn en kunnen worden hergebruikt aan het einde van de levensduur van het gebouw.

Esthetische en duurzame ventilatie

Met een hoogte van ongeveer 12 meter bieden de entreehal en terminal een ruimtelijk effect. Maar deze hoogte brengt ook uitdagingen met zich mee voor de luchtbehandeling. De entreehal bestaat uit een metalen dakconstructie met een driehoekig patroon, waarin verlichting wordt verwerkt. Hierdoor is de ruimte voor installaties aan het plafond beperkt. Ook vanuit esthetisch oogpunt is het aanbrengen van installaties voor ventilatie aan het plafond ongewenst.

 

In plaats van traditionele mengventilatie, waarbij lucht vanuit het plafond wordt ingeblazen, heeft Iv een installatieconcept uitgewerkt op basis van verdringingsventilatie op vloerniveau. Dit zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom, waarbij koele lucht op de onderste niveaus wordt ingebracht, terwijl warme lucht naar boven wordt gedreven en afgevoerd.

 

‘’Wat ik bijzonder vind aan het ventilatieconcept, is dat we iets hebben toegevoegd waar niet direct om werd gevraagd, maar waar wel een indirecte behoefte aan was. We hebben echt vormgegeven aan de vraag van de klant’’, vertelt Dennis van der Beijl, projectleider bij Iv.

 

Dennis werd tijdens zijn tussenstop op de luchthaven van Istanbul geïnspireerd voor het gebruik van verdringingsventilatie. Na onderzoek concludeerde hij dat deze technologie ook geschikt zou zijn voor de uitbreiding van Eindhoven Airport. Door de toepassing van verdringingsventilatie wordt het dak minder zwaar belast en wordt bespaard op de hoeveelheid lucht die nodig is om een ruimte te conditioneren. Dit resulteerde in kleinere en efficiëntere luchtbehandelingssystemen en minder energiegebruik.

Uitdagingen vragen om creatieve oplossingen

Het ontwerpen van de uitbreiding van Eindhoven Airport bracht, naast de verdringingsventilatie, verschillende complexe uitdagingen met zich mee. Met name de complexiteit van het constructieve ontwerp, rond de entreehal, vereiste creatieve oplossingen om de uitvoering daadwerkelijk te kunnen realiseren. De unieke vorm, een schuin ontwerp, inclusief glazen gevels en grote overspanningen tussen de kolommen, maakte het complex vanwege de trekkracht en de overgang tussen bestaande en nieuwe gebouwdelen. Daarnaast waren er uitdagingen met betrekking tot het houten dak en de driehoekige structuur, omdat hout zich anders gedraagt dan staal. Iv heeft cross laminated timber (CLT) liggers toegepast om meer uniforme materiaaleigenschappen voor de liggers te verkrijgen. Daarnaast hebben zijn fake-liggers toegepast voor niet-dragende delen, om gewicht te besparen en toch een uniforme esthetische uitstraling te realiseren.

 

Hoewel de uitbreiding van het vliegveld een flinke opgave is, zorgt Eindhoven Airport ervoor dat reizigers hier zo min mogelijk van merken. Jeroen: “De continuïteit van onze operatie is van essentieel belang voor Eindhoven Airport. Het project is hier omheen ontworpen, zodat de luchthaven tijdens de uitbreiding operationeel kan blijven. We hebben de bouw zo ingericht dat deze volledig aan de landzijde plaatsvindt en strikt gescheiden is van het passagiersproces. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee, aangezien we beperkte ruimte hebben en erg precies moeten werken. Het is een beetje zoals bouwen op een postzegel; alles moet nauwkeurig worden gepland en uitgevoerd om dit mogelijk te maken. Voor passagiers betekent dit dat zij zo min mogelijk hinder zullen ervaren van de bouwwerkzaamheden.”

Engineering that excites

De uitvoeringswerkzaamheden voor de uitbreiding van de terminal starten eind dit jaar. Als Dennis terugblikt op het project, noemt hij het een bijzondere ervaring. ‘’Het was mijn eerste project binnen Iv. Werken aan een luchthavenomgeving bracht een heel andere dynamiek met zich mee dan bijvoorbeeld werken aan een kantoorgebouw. De constante activiteit van vliegtuigen en militaire toestellen gaf een extra dimensie aan het werk. Het ontwerpen vanuit een logistiek perspectief was een interessante uitdaging’’.

 

Hij benadrukt ook de goede samenwerking met EGM architecten. ‘’Uiteindelijk draait het om de mensen die met elkaar samenwerken. Hoewel er altijd uitdagingen zullen zijn, zorgt een goede klik tussen individuen ervoor dat obstakels makkelijker overwonnen kunnen worden. Deze ervaring heeft me laten zien hoe cruciaal een goede samenwerking is voor het succes van een project, vooral in een uitdagende omgeving zoals een luchthaven.’’

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jeroen, directeur Bouw, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3500 of stuur een bericht.

Stuur Jeroen een bericht
Jeroen Pahud de Mortanges