Renovatie, versterking en uitbreiding van de Schipholbrug A9

De Schipholbrug is een belangrijk kunstwerk in de A9 dat de kruising faciliteert tussen de A9, de Nieuwemeerdijk N231, de Ringvaart en de Schipholdijk. Het bestaat uit twee bruggen (noordelijk en zuidelijk) met twee beweegbare stalen vallen met elektromechanische bewegingswerken. De renovatie en uitbreiding omvatten onder andere de verbreding van de betondekken en de onderbouw, renovatie van de basculekelder en de bouw van een nieuw bedieningsgebouw. Deze brugconstructie vereist een zorgvuldig ontwerp, planning,, bouwmethoden en fasering om een veilige, efficiënte en duurzame brug te creëren die voldoet aan de groeiende verkeersvraag met een restlevensduur van 30 jaar.

 

Stalen dekken

De schipholbrug bestaat uit twee delen, één voor elke rijrichting (HRR: noord en HRL: zuid), en heeft een kruisingshoek van ongeveer 60 graden. Elke brug is verdeeld in een westelijk aanbrug van ongeveer 85 m lang, een oostelijke aanbrug van ongeveer 165 m lang en een beweegbaar deel van ongeveer 20 m overspanning.

 

Het bestaande beweegbare deel van de brug bestaat uit twee stalen vallen met elektromechanische bewegingswerken. Als basculebrug roteert de Schipholbrug om een horizontale as om vaarverkeer door te laten en wegverkeer te laten passeren in geopende stand.

 

Voor de nieuwe situatie worden stalen vallen en aandrijving compleet vervangen en verbreed aan weerszijden. Het beweegbare gedeelte van de brug bestaat uit een orthotroop rijdek, ondersteund door dwarsdragers en hoofdliggers. De stalen vallen van beide bruggen (noordelijk dek en zuidelijk dek) zijn nagenoeg identiek van opzet en detaillering, behalve in breedte vanwege het aantal rijstroken dat ze moeten faciliteren. Het noordelijk dek significant breder dan het zuidelijke beweegbare dek.

 

Voor de noordelijke brug wordt de ballastkist gevuld met een totale vaste ballast van circa 442 ton. De vormgeving van de ballastkist van de zuidelijke brug wijkt in geringe mate af van de noordelijke brug. De ballastkist van de zuidelijke brug, die een geringere breedte heeft, is gevuld met circa 362 ton vaste ballast.

 

 

Mechanische uitrusting

De mechanische uitrusting van de Schipholbrug is van vitaal belang voor het betrouwbaar en beschikbaar functioneren van de brug. Het omvat verschillende componenten en systemen die samenwerken om de beweging, veiligheid en onderhoudbaarheid van de brug te waarborgen.

 

Een van de belangrijkste aspecten van de mechanische uitrusting is het bewegingsmechanisme van de brug. Dit elektro-mechanische bewegingswerk maakt het mogelijk om de bruggen onafhankelijk te openen en te sluiten voor de passage van schepen. Het omvat een robuust aandrijfsysteem, met elektrische motoren en tandwielmechanismen (panamawiel-rondsel aandrijving met krukdrijfstang), die zorgen voor de krachtige en nauwkeurige beweging van de beweegbare brugdelen. Deze aandrijfsystemen worden zorgvuldig en nauwgezet ontworpen en dienen met een zeer hoge eisen de uitvoeringstoleranties te worden geïnstalleerd om een soepele en betrouwbare werking van de brug mogelijk te maken.

 

Daarnaast omvat de mechanische uitrusting een krukdrijfstang mechanisme die zorgdraagt voor een opzetkracht (het ‘vergrendelen en beveiligen van de brug’) t.b.v. de gegarandeerde gesloten ligging.  Dit draagt bij aan de veiligheid van de brug en minimaliseert het risico op storingen.

 

Bovendien worden er sensoren en meetsystemen geïntegreerd in de mechanische uitrusting. Deze sensoren bewaken onder andere de positie, snelheid en krachten die op de brug worden uitgeoefend. Ze voorzien het controle- en bewakingssysteem van waardevolle informatie, waardoor het mogelijk is om de brug nauwkeurig te positioneren en te controleren op mogelijke afwijkingen gedurende de opening- en sluitingscycli. Op basis van deze gegevens kan er tijdig onderhoud worden uitgevoerd om de optimale werking van de brug te waarborgen.

 

Naast de bovengenoemde systemen zijn er ook andere mechanische componenten aanwezig zijn, zoals, lagers en afdichtingen, noodaandrijving en zijn beide vallen voorzien van een handaandrijving. Deze componenten spelen allemaal een cruciale rol bij het soepel functioneren van de brug en moeten regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden om optimale prestaties te garanderen.

 

Om de brug in geopende stand te onderhouden in is inde basculekelder een vastzetinrichting voorzien voor het geval er onderdelen van de aandrijving onderhouden of vervangen moeten worden.

 

Kortom, de mechanische uitrusting van de Schipholbrug omvat een geïntegreerd systeem van elektro-mechanische aandrijfsystemen, vergrendelingssystemen, sensoren en andere componenten die samenwerken om de brug veilig en efficiënt te laten functioneren. Het ontwerp, de installatie en het onderhoud van deze uitrusting vereisen expertise en zorgvuldige planning om ervoor te zorgen dat de brug betrouwbaar kan worden bediend en onderhouden gedurende de gehele levensduur.

 

Betondekken

Een belangrijk aspect van de renovatie en uitbreiding van de Schipholbrug is de verbreding van de bestaande in het werk nagespannen betondekken. Om de toegenomen capaciteitsvereisten (wegverbreding) te accommoderen, worden de bestaande betondekken verbreed en wordt er een koppeling gemaakt tussen het bestaande en het nieuwe dek.

 

Het verbreden van de betondekken wordt bereikt door het toevoegen van nieuwe in het werk gestortte nagespannen dekken aan beide zijden van de bestaande dekken. De verbreding van de dekken wordt gerealiseerd op hulpbruggen aan weerzijden waarop de bekistingsconstructies worden gerealiseerd boven de Haarlemmer ringvaart. Deze nieuwe dekken, met een geavanceerde koppeling aan de bestaande constructie, vormen een naadloze overgang tussen het oude en nieuwe deel van de brug. Een belangrijk aspect van de verbreding van de betondekken is dus de koppeling tussen het bestaande en het nieuwe dek. Dit wordt gerealiseerd door het creëren van een geïntegreerd systeem van in te boren wapening in de bestaande betondekken en het vrijstralen van wapening op bijlegwapening te leggen. Deze koppeling zorgt ervoor dat de krachten die op de brug worden uitgeoefend, gelijkmatig worden verdeeld over het gehele brugdek, waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid worden gewaarborgd en er functioneel een breder rijdek ontstaat om de verbreding te faciliteren.

 

Het verbreden van de betondekken vergt een zorgvuldige planning en uitvoering. Er worden tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersstromen tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen. Daarnaast worden er nauwkeurige metingen en monitoring uitgevoerd tijdens de uitvoering om ervoor te zorgen dat de verbreding van de betondekken voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen, specificaties en sterkte-eigenschappen ten aanzien van de bestaande brugconstructies.

 

 

Bascule kelder

De basculekelder vormt een essentieel onderdeel van de Schipholbrug en speelt een cruciale rol bij het openen en sluiten van de beweegbare delen van de brug. De kelder biedt onderdak aan de mechanische uitrusting en zorgt voor de benodigde sterkte en stabiliteit en krachtinleiding tijdens het bewegingsproces van de aandrijving die flinke krachten introduceert op de betonconstructies en fundering.

 

De bestaande basculekelder wordt gerenoveerd en aangepast om te voldoen aan de eisen van de nieuwe brugconfiguratie. Verschillende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals het vervangen van de voegovergangen, het vernieuwen van het kelderdak en het versterken van de wanden en vloer. Ook de voorwand wordt tot een hoogte van ca. 0.5mNAP volledig gesloopt en herbouwd. Deze renovatiewerkzaamheden zorgen ervoor dat de kelder de verhoogde belastingen en krachtswerking kan weerstaan en blijft voldoen aan de constructieve veiligheidsnormen en met de beoogde restlevensduur van 30 jaar.

 

Daarnaast wordt de basculekelder uitgebreid aan de noordzijde en zuidzijde om plaats te bieden aan de nieuwe configuratie van de brug (wegverbredingen). De afmetingen van het nieuwe deel van de kelder zijn significant groter dan die van het bestaande deel.

Bediengebouw

Aan de noordzijde van de Schipholbrug wordt een nieuw bedieningsgebouw gebouwd, de bestaande bedientoren wordt volledig gesloopt. Dit nieuwe bedieningsgebouw speelt een cruciale rol bij het beheer en de bediening van de brug. Het bediengebouw wordt gerealiseerd als een ‘doos-in-doos’ constructie’ zodat de bedienruimte een arbo technisch, akoestisch, klimatologisch en  bouwkundig integraal wordt opgenomen in de civiele constructie van de basculekelder. Het bedieningsgebouw is zodoende ontworpen dat het een veilige en comfortabele werkomgeving biedt voor het personeel dat verantwoordelijk is voor de bediening van de brug. Hoewel aan het directe oog onttrokken voor het wegverkeer, is het bediengebouw architectonisch ontworpen en ingepast met oog voor functionaliteit en esthetiek.

 

Het bedieningsgebouw is voorzien van afgeronde hoeken en verschillende ontwerpkenmerken om visueel los te staan van het brugdek. Hierdoor wordt het gebouw een herkenbaar element op de locatie en draagt het bij aan de algehele uitstraling van de brug.

Wil je meer weten over onze dienstverlening of projecten?

Wouter gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel