Ammoniak: de versneller van de energietransitie

Waterstofproductie uit ammoniak

Het project

Escher Process Modules – onderdeel van Iv – heeft een nieuwe technologie ontwikkeld voor het decentraal produceren van groene waterstof uit ammoniak. Ammoniak fungeert uitstekend als drager voor waterstof. Het voordeel van deze decentrale vorm van waterstofproductie is dat het dichter bij de eindgebruiker wordt geproduceerd, denk hierbij aan de binnenvaart, transportbedrijven of tankstations. De technologie van Escher zet ammonia om in stikstof en waterstof. Deze twee gassen worden van elkaar gescheiden om waterstof te maken. Deze waterstof is 99.999% puur, waardoor het geschikt is als brandstof. Door het toepassen van membraantechnologie in plaats van elektrolyse, wordt het productieproces energiezuiniger.

De uitdaging

Er is een urgente behoefte om de productie van groene waterstof te stimuleren als een duurzaam alternatief voor grijze en blauwe waterstof, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd. Waterstof kan op veel plekken in de wereld worden gemaakt, maar het is behoorlijk complex om het op de goede plekken te krijgen. Er gaat onderweg veel energie verloren bij het transporteren van waterstof om het uiteindelijk als (groen) alternatief voor fossiele brandstoffen te gebruiken.

 

Groene waterstofprojecten worden momenteel al ontwikkeld op gecentraliseerde locaties waar de zware industrie dit direct kan gebruiken. Maar om een significant verschil te maken binnen de energietransitie, is het essentieel dat kleine en middelgrote gebruikers ook toegang krijgen tot groene waterstof op korte termijn. Momenteel kan dat alleen door het transporteren van waterstof als gecomprimeerd gas. Deze methode is zeer inefficiënt en vraagt om veel transportbewegingen.

De impact

Onze energiebehoefte groeit voortdurend, dus als we in de toekomst volledig willen afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen, hebben we niet genoeg aan alleen de wind- en zonne-energie die in Nederland wordt geproduceerd. Daarom kijken we verder dan onze eigen landsgrenzen. Met de technologie die Escher heeft ontwikkeld wordt de benodigde energie om waterstof te maken in het buitenland geproduceerd door middel van zonne-energie, die vervolgens wordt omgezet in ammoniak. In Nederland is slechts een fractie van die energie nodig om de ammoniak weer om te zetten naar waterstof. Onze technologie splitst de ammoniak weer terug tot waterstof en stikstof. Die stikstof zit al voor 80% in de atmosfeer en dus is de ‘uitstoot’ hiervan emissieloos. De productie is volledig groen. De waterstof is bovendien 99,999 % puur en dus geschikt als brandstof voor brandstofcellen.

Productie van waterstof uit ammoniak

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Martijn, directeur Escher, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3600 of stuur een bericht.

Stuur Martijn een bericht