Monitoren van scheuren

voegsensor scheur

Het project

Scheuren in civiele constructies, hoe klein ze in eerste instantie ook kunnen zijn, moeten goed worden gemonitord om onveilige situaties zoals instorting te voorkomen. Scheuren kunnen stabiel zijn (schade ontwikkelt zich niet verder), maar ook instabiel (schade ontwikkelt zich wel verder). Om het gedrag van scheuren of voegen over een langere periode te monitoren gebruikt Iv slimme scheurmeters. Hiermee wordt de constructieve veiligheid continu op afstand gemonitord 

De uitdagingen

Om de juiste informatie over de scheuren te verkrijgen is het van belang dat de scheurmeters op precies de juiste plek worden bevestigd. Bij het verrichten van scheurmetingen plaatst Iv geavanceerde sensoren op twee zijden van een speciaal door ons ontworpen bevestigingsbeugel. Doordat Iv naast kennis van monitoring ook over specialistische constructieve kennis van civiele constructies beschikt, weten wij precies waar scheurmeters moeten worden geplaatst om de juiste informatie te verkrijgen. Sensoren kunnen op diverse manieren worden geplaatst, afhankelijk van de te monitoren constructie en de duur en wensen ten aanzien van de montage van de sensoren op die constructie. De sensoren meten de deformatie (de verandering van de scheur) in tienden millimeters nauwkeurig.   

De impact

De scheurmeters werkenstand alone’. De data die de scheurmeters ophalen wordt met een nader te bepalen frequentie automatisch naar het online platform van Iv verstuurd. Het uitvoeren van geautomatiseerde metingen betekent dat de meetfrequentie hoger ligt dan bij handmatige inspecties, waardoor zeer nauwkeurig inzicht wordt verkregen in het gedrag van een scheur of voeg. Iv combineert de automatische monitoring met een online rapportage van de resultaten. Zo kan een opdrachtgever op elk gewenst moment de resultaten online bekijken. Ook levert Iv maandelijks een overzicht van de meetresultaten op in een beknopte rapportage. Indien gewenst worden meldingen verstuurd bij overschrijding van een vooraf ingestelde alarmwaarde. Zo kunnen indien nodig direct maatregelen worden getroffen. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel