Afvalwater

Van afval tot grondstof

Iv staat voor een gezonde en duurzame waterketen. Opdrachtgevers in de industrie en de Waterschappen (rioolwaterzuiveringsinstallaties) hebben een verantwoordelijkheid in het zuiveren van de (afval)waterstromen.

 

Hiervoor zijn installaties nodig en deze moeten ook in stand worden gehouden en waar nodig worden aangepast met juiste technologieën om op het water op duurzame wijze te zuiveren.

 

Daarnaast krijgen we te maken met strengere wet- en regelgeving met betrekking tot het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, met name in Natura 2000-gebieden. Iv adviseert integraal over het toepassen van innovatieve zuiveringstechnieken om afvalwater zo schoon mogelijk te krijgen.

 

Ook verdwijnt de term ‘afvalwater’ langzaam naar de achtergrond. Niet omdat het niet bestaat, maar omdat we het niet meer alleen als afval zien, maar steeds meer als grondstof. Denk aan het terugwinnen van nutriënten en fosfaat uit afvalwater en het realiseren van vergistingsinstallaties waaruit groen gas kan worden gewonnen voor bijvoorbeeld warmte en elektriciteit. Om die omslag te maken, is specifieke vakkennis en goede engineering vereist. Iv helpt waterschappen en industriële bedrijven hierbij met onder andere ontwerp, advies en projectmanagement voor de optimalisatie en nieuwbouw van waterzuiveringen.

Projecten in deze markt

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk track record van projecten opgebouwd op het gebied van afvalwater.

Bekijk alle projecten binnen deze markt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een mail
Paul Kloet