Iv-Groep heet voortaan Iv

Iv, engineering that excites

Een nieuwe merknaam voor het Papendrechtse ingenieursbureau; het bedrijf treedt voortaan naar buiten als Iv. Er wordt dus niet meer gecommuniceerd vanuit alle divisies afzonderlijk, zoals Iv-Offshore & Energy, Iv-Infra, Iv-Water, et cetera. En dat heeft een goede reden.

 

Samen werken aan de beste oplossingen

Iv is bijzonder divers aan kennis en is daardoor in staat om maakbare oplossingen te bedenken voor de meest complexe vraagstukken. Vraagstukken die zich kunnen beperken tot één specifieke markt, maar ook marktoverstijgend kunnen zijn. De toenemende complexiteit van uitdagingen in onze maatschappij, zoals de energietransitie, klimaatproblematiek en schoon drinkwater, vraagt om nieuwe kennis en inzichten. Het zijn uitdagingen die alleen kunnen worden opgelost als specialistische kennis uit diverse markten wordt gebundeld, er nauw wordt samengewerkt en we ons niet laten begrenzen door de bestaande techniek. En dat is precies wat Iv doet. Het is daarom niet meer dan logisch om vanuit één Iv te vertellen wat het bedrijf over de volle breedte kan betekenen voor opdrachtgevers en de maatschappij. Communicatie met Iv als afzender is herkenbaar en duidelijk.

 

"Met één enkel, verenigd merk kunnen we een goed totaalbeeld afgeven van onze dienstverlening in alle markten. Het voorkomt verwarring die kan ontstaan door meerdere merken of divisies."
Maarten van de Waal | CEO
Marktgerichte divisies blijven bestaan

De wereld verandert continu. Om als organisatie flexibel en klantgericht te blijven, en nu en in de toekomst de beste oplossingen te kunnen blijven leveren voor de uitdagingen waar klanten en de maatschappij op dat moment voor staan, blijft Iv de interne divisiestructuur behouden. Het blijft noodzakelijk om de hooggespecialiseerde en marktspecifieke kennis te borgen en deze gericht verder uit te bouwen. Aan de interne bedrijfsstructuur van Iv verandert daarom niets. Iv blijft opereren vanuit een structuur met divisies die zeer gespecialiseerd zijn in de specifieke markt waarin zij opereren en dus de taal van de markt spreken. Het verschil is dat er door te communiceren vanuit één Iv een duidelijk totaalbeeld wordt gegeven van de oplossingen die Iv biedt.

 

Gefaseerde implementatie

Iv gaat de vernieuwde merkstrategie gefaseerd implementeren. In één keer alles vervangen is onmogelijk en bovendien wil Iv de implementatie zo duurzaam mogelijk aanpakken. In de loop van het jaar zal het vernieuwde merk Iv, met de daarbij behorende vernieuwde huisstijl, steeds prominenter zichtbaar worden. In het ene middel zal dit eerder zijn doorgevoerd dan in het andere middel. Maar in de loop van dit jaar worden alle communicatiemiddelen stap voor stap aangepast naar één merk: Iv.