Dijkversterking Stad Tiel

Dijkversterking Stad Tiel

Het project

Iv heeft, in samenwerking met Waterschap Rivierenland, Tauw en WAD43, een studie uitgevoerd ter voorbereiding op de planuitwerkingsfase van de dijkversterking rondom Tiel. Dit project richt zich op de versterking van de primaire waterkering langs het inundatiekanaal aan de zuidzijde van Tiel, met bijzondere aandacht voor de historische inlaatsluis – een rijksmonument dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een belangrijk aspect van deze versterking is het behouden van de visuele verbinding tussen de sluis en de Waal, terwijl de binnenwaartse stabiliteit van de dijk verbeterd wordt door middel van een langsconstructie.

De uitdaging

Binnen dit project is het ontwikkelen van een oplossing, die enerzijds de benodigde versterking van de waterkering realiseert en anderzijds de bestaande vorm en ligging van de historische structuren behoudt, van groot belang. De binnenwaartse stabiliteit van de dijk moet verbeterd worden zonder afbreuk te doen aan de esthetische en historische waarde van de inlaatsluis en de omgeving. Iv heeft dit aangepakt door het creƫren van een 3D-model met Plaxis, wat diepgaand inzicht biedt in de stabiliteit van de waterkering en de effecten van de langsconstructie. Dit model helpt bij het identificeren van optimalisatiemogelijkheden die met traditionele 2D-berekeningen niet zichtbaar zouden zijn, en ondersteunt de integratie van 3D-effecten die gunstig zijn voor de dijkstabiliteit.

De impact

Niet alleen op het gebied van waterveiligheid maar ook op het behoud van cultureel erfgoed heeft dit project een positieve impact. Door innovatieve engineering en zorgvuldige planning wordt zowel de fysieke als de visuele integriteit van de historische inlaatsluis behouden, terwijl de veiligheid tegen overstromingen in het gebied verbeterd wordt. De toepassing van geavanceerde 3D-modellering biedt nieuwe inzichten en optimalisatiemogelijkheden voor de dijkversterking, wat resulteert in een duurzamere en efficiƫntere oplossing.

Het team van Iv dat werkt aan de versterking van de dijk

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel