Elektrificatie van processen

Het project

De industriële sector staat aan de vooravond van een grote transformatie, vormgegeven door de energietransitie. Iv speelt een belangrijke rol in de vormgeving van deze ontwikkeling, door het herontwerpen van industriële processen met een focus op elektrificatie. In dit kader richt Iv zich op het uitdagen van traditionele methoden; het overschakelen van aardgas en stoom naar groene stroom. Die omschakeling biedt uitdagingen maar er zijn ook veel mogelijkheden.

De uitdaging

Uitdagingen liggen op meerdere vlakken. Een van de uitdagingen is de overgang naar elektrificatie van processen die traditioneel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor het bereiken van hoge procestemperaturen. Deze transformatie is complex door de beperkingen in het elektriciteitsnet en de hogere kosten van elektriciteit. Bovendien vormt het piekvermogen een obstakel, aangezien dit de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting kan overstijgen overschrijden. Daarnaast geeft de overstap naar elektrische verwarming nieuwe uitdagingen in warmteterugwinning, aangezien directe uitwisseling van warmte niet mogelijk is zonder de inzet van een warmtebuffer resp. warmtebatterij. Dit vraagt om een innovatieve aanpak. Ook zal het elektrificeren invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Warmtepompen leveren bijvoorbeeld gelijktijdig warmte en koude. Het is echter ook een speelveld met veel mogelijkheden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van variabele stroomtarieven, load sharing, elektrische batterijen en warmtebatterijen. Welke rol kan waterstof innemen om processen te verwarmen of om overtollige energie op te slaan? Bovendien opent het verzamelen en analyseren van data via het Industrial Internet of Things de deur naar verdere optimalisatie en efficiëntieverbeteringen.

De impact

Het initiëren van veranderingen in de energievoorziening van industriële processen begint bij het efficiënter maken van de processen. Door optimalisatie van het energieverbruik en de implementatie van elektrificatie , geeft Iv richting aan deze verduurzamingsslag. Door het herontwerpen van processen met de hedendaagse kennis, randvoorwaarden en duurzaamheidsdoelen, wordt de weg vrijgemaakt voor de ‘fabriek van de toekomst’, waarin efficiëntieverbetering, een slimme toepassing en het gebruik van groene energie centraal staan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Ralf, directeur Industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een bericht.

Stuur Ralf een bericht
Ralf Ohm