Herstel zwembad Blokweer

Het project

Op basis van periodieke inspecties naar corrosie van de roestvaststalen (rvs) zwembadwand van zwembad Blokweer, heeft de Gemeente Alblasserdam in 2021 besloten nader onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van het zwembad. Iv heeft dit onderzoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd en concludeerde dat de rvs-constructie zodanig is aangetast door chlorides, dat het een onvoorspelbaar karakter heeft gekregen. De veiligheid van het zwembad op de lange termijn was daardoor niet te garanderen. Daarnaast bleek ook de betonnen omloopvloer niet sterk genoeg om de horizontale waterbelasting uit het zwembad op te nemen. Na zorgvuldige overwegingen met onder andere de omgevingsdienst, Gemeente Alblasserdam en Servicegemeente Drechtsteden, sloot zwembad Blokweer in februari 2022 de deuren om de veiligheid van het publiek te borgen.

De uitdaging

Om gerichte oplossingen tot veilig herstel te kunnen adviseren was meer inzicht benodigd in de huidige situatie van de constructieve staat van het zwembad. Om de huidige situatie met meer zekerheid te kunnen vaststellen zijn nadere onderzoeken verricht. Hiervoor zijn onder andere aanvullende inspecties op de rvs- en betonconstructie uitgevoerd en zijn herstelmogelijkheden en kostenconsequenties in beeld gebracht. Na deze onderzoeken zijn de mogelijke oplossingen bepaald om het zwembad weer veilig in bedrijf te kunnen nemen. Er zijn twee herstelvarianten uitgewerkt tot een definitieve ontwerpfase. De Gemeente Alblasserdam heeft in nauw overleg met de gemeenteraad gekozen de rvs-constructie te vervangen voor een betonnen bassin in combinatie het verder verhogen van de duurzaamheid van het bad. Iv heeft naast het voorbereiden van het technisch dossier de aanbestedingsfase begeleid en maakt momenteel deel uit van het bouwteam dat de herstelwerkzaamheden zo snel en efficiƫnt mogelijk uitvoert. De rol van Iv is hierbij voornamelijk het borgen van de kwaliteit en het assisteren met vragen en optimalisaties.

De impact

Kwaliteit en veiligheid staan altijd bovenaan. We zijn er trots op dat we vanuit onze kennis en expertise een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van het zwembad, een belangrijke voorziening voor sport, gezondheid en onderwijs in Alblasserdam.

Zwembad Blokweer

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jaco, directeur Consult, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3100 of stuur een bericht.

Stuur Jaco een bericht
Jaco van der Schans