TenneT hoogspanningsmasten

Het project

Het elektriciteitsnet zit behoorlijk vol en daarom werkt netbeheerder TenneT aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. TenneT heeft Iv ingeschakeld voor het uitvoeringsontwerp van achttien type hoogspanningsmasten tussen Rilland en Tilburg.

De uitdaging

Het project is omvangrijk: een enkele vakwerkmast bestaat reeds uit honderden onderdelen en duizenden bouten die samengesteld moeten worden tot een geheel. Met meerdere masttypes, waarbij sommige delen in verschillende types terugkomen, is er nog meer complexiteit. Vanwege strikte eisen op het gebied van elektromagnetische velden konden bestaande ontwerpen van vakwerkmasten niet worden gebruikt en moest een nieuwe mastfamilie worden ontworpen. Omdat een deel van de masten binnen het traject Rilland РTilburg nieuw is en op plekken komt waar eerder geen mast heeft gestaan, kunnen tracéwijzigingen noodzakelijk zijn. Dit vereist overleg met veel stakeholders en kan betekenen dat ook in de ontwerpen aanpassingen gemaakt moeten worden.

De impact

De nieuwe mastfamilie wordt gebruikt voor de geplande hoogspanningslijn van 380 kV tussen Borssele en Rilland. De masten dragen bij aan het faciliteren van de overdracht van de opgewekte groene energie naar huishoudens en bedrijven.

"We kijken met tevredenheid terug op hoe Iv het project heeft aangepakt en op een systematische wijze de producten heeft opgeleverd. De heldere communicatie was van grote waarde om aanpassingen en andere ontwerpwijzigingen snel op te lossen. Door de deskundigheid van Iv heeft TenneT er groot vertrouwen in dat het eindproduct in de vorm van 3D-modellen, tekeningen en duizenden werkplaatstekeningen zal bijdragen om in een vlot tempo de benodigde masten te produceren."
Edmon Gharh Beklo | Lead engineer bij TenneT

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jaco, directeur Consult, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3100 of stuur een bericht.

Stuur Jaco een bericht
Jaco van der Schans