Verbeteren van de verkeersveiligheid op de N223

Het project

Provincie Zuid-Holland en gemeente Midden-Delfland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een gedeelte van de N223 veiliger te maken. Iv is vanaf de initiatieffase tot en met de bouwbegeleiding betrokken. Tijdens het project heeft Iv het projectteam van de provincie Zuid-Holland ontzorgd en alle rollen vanuit het IPM-team vervuld. Iv heeft het voortouw genomen in het ontwerpen, conditioneren en raakvlakmanagement, waarbij er nauw werd samengewerkt met stakeholders om verschillende varianten te verkennen en de beste oplossing te vinden. Iv heeft het definitief ontwerp opgesteld, grondverwerving uitgevoerd en juridische en technische ondersteuning geboden bij bezwaarprocedures.

De uitdaging

De N223 (Westland – Midden-Delfland) is een belangrijke schakel in het netwerk van wegen tussen de A4 en de A20. Ondanks dat de weg volgens het categoriseringsplan van de provincie is aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg, komt de inrichting niet overeen met de functie. Er is sprake van een smal wegprofiel zonder duidelijke scheiding van rijstroken en er zijn veel aansluitingen van wegen en perceeluitritten direct op de hoofdrijbaan. Over korte gedeeltes is sprake van een parallel-rijbaan en aan de zuidoost-zijde is een twee-richtingen fietspad gesitueerd. Het gevolg van deze vormgeving in combinatie met het intensieve gebruik is een hoge ongevallenfrequentie en -dichtheid, die 1,5 tot 2 maal hoger is dan gemiddeld op de wegen in Zuid-Holland.

De impact

Het project heeft aanzienlijke impact op zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming op de N223. Om de verkeersveiligheid te vergroten is er voor gekozen om de verschillende aansluitingen op de provinciale weg te verkleinen naar één aansluiting. Deze aansluiting is vormgegeven middels een meerstrooksrotonde. Daarnaast is het wegprofiel verbreed en zijn de nieuwe parallelvoorziening aangelegd die voldoen aan de eisen voor doorfietsroutes. Middels nauwkeurige landschappelijke inpassing is er voor gezorgd dat de extra verharding en de rotonde passen bij het karakteristieke cultuurhistorische beeld van dit gebied.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel