Vernieuwing tankterminal LBC Rainbow

3D model tankterminal

Het project

LBC Rotterdam B.V. (LBC) verzorgt de op- en overslag van chemicaliën op hun tankterminal in Rotterdam en staat binnen het programma Rainbow voor een totale vernieuwing van de tankterminal. Hiervoor worden oude tankputten, opslagtanks, rail-en truckverladingen gesloopt en vervangen door nieuwe installaties. Het vernieuwingsprogramma is verdeeld in vijf fasen. Iv is verantwoordelijk voor de basic en detail engineering van de fasen 2 en 3 voor het procesontwerp, de leidingsystemen, apparaten, staal- en betonconstructies, spoor, wegen en rioleringssystemen. Het ontwerp van fase 2 is afgerond in 2020 en medio 2024 wordt het ontwerp voor fase drie opgeleverd. Daarnaast heeft Iv twee verbouwingen ontworpen voor de rail- en scheepsverlading van speciale stoffen. In Antwerpen beschikt LBC over twee terminals voor chemicaliën. Iv is ook voor deze terminals betrokken bij moderniserings- en uitbreidingsplannen.

De uitdaging

Het ontwerp van fase 3 kent uitdagingen op het vlak van veiligheid en inpassing in een in bedrijf zijnde installatie. De chemicaliën betreffen vaak brandbare en/of toxische stoffen die bijzondere faciliteiten vereisen voor bescherming van mens en milieu. Voor LBC geldt “Safety: always our priority”. Dit motto sluit aan bij de eerste gouden veiligheidsregel van Iv: “Is your design safe to work with?”. Het ontwerp van Iv moet voldoen aan de geldende normen en richtlijnen. Maar de werknemers en aannemers van LBC moeten ook kunnen vertrouwen op doordachte vluchtroutes, op goede bereikbaarheid van te bedienen onderdelen en de juiste veiligheid van systemen. De bouw van de drie nieuwe tankputten en de rail- en truckverlading moet plaatsvinden terwijl de gehele site in bedrijf is. Bestaande rail- en truckverladingsystemen moeten bereikbaar blijven, en leidingsystemen mogen niet uit bedrijf genomen worden tijdens de werkzaamheden, zonder een gevaar op te leveren.

De impact

Met de realisatie van het Rainbow programma beschikt LBC over een moderne terminal voor op- en overslag van chemicaliën in de grootste haven van Europa. Hoogwaardige materialen, apparaten en afwerkingen beperken het onderhoud. Veilige, gesloten systemen voorkomen de uitstoot naar land, water en lucht.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Ralf, directeur Industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een bericht.

Stuur Ralf een bericht
Ralf Ohm