Vervanging koel- en vriesinstallatie MSD

Het project

MSD is het grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland. Voor de productie van vaccins is 15 jaar geleden een groot koel- en vrieshuis voor gekoelde en diepgevroren producten gebouwd, waarvan de koel- en vriesapparatuur momenteel aan vervanging toe zijn. In combinatie met de wens voor vergroting van opslagcapaciteit voor ingevroren producten en de milieueis tot gebruik van andere koudemiddelen, is aan Iv gevraagd een vervangingsproject op te starten. Iv maakte het concept en basic design voor nieuwe koel- en vriesapparatuur, een extra opslagunit voor diepvriesproducten en alle noodzakelijke aanpassingen aan de gebouw gebonden installaties. Momenteel verzorgt Iv het project- en constructiemanagement en de technische ondersteuning tijdens de uitvoeringsfase.   

De uitdaging

Zowel de vervanging van de installaties als de bouw van een nieuwe opslagunit voor diepvriesproducten vinden plaats in een GMP-omgeving, die tijdens de werkzaamheden operationeel dient te blijven. Dit vergt vooraf een uitgebreide afstemming met alle betrokken partijen en een gefaseerde planning, met veel tussentijdse validatiemomenten. Bovendien dient er altijd een back-up scenario aanwezig te zijn, voor het geval één van de validaties niet het verwachte resultaat oplevert.  

De impact

Wanneer het project is afgerond beschikt MSD over een moderne koel- en vriesopslag, gebaseerd op het gebruik van CO2 als koudemiddel. Daarnaast is de capaciteit van de vriesopslag met meer dan 50% vergroot en voldoet de gehele koel- en vriesopslag weer volledig aan de actuele veiligheidseisen en GMP-richtlijnen. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Ralf, directeur Industrie, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een bericht.

Stuur Ralf een bericht
Ralf Ohm