Industriewater

Circulaire inzet van industriewater

De industrie kent meerdere uitdagingen als het gaat om de waterhuishouding. Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat een drinkwateraansluiting kan worden vergroot bij een toenemende watervraag. Ook de beschikbaarheid van bijvoorbeeld koelwater is niet zonder meer vanzelfsprekend, denk hierbij aan perioden met lage rivierwaterstanden. Hierdoor zijn er ook kansen. Enderzijds door het in kaart brengen van de waterfootprint om zuiveringsprocessen te optimaliseren, anderzijds door het verduurzamen en circulair maken van productieprocessen waar proceswater voor nodig is. In beide gevallen is het resultaat een zo optimaal en duurzaam mogelijke inzet van industriewater., En daarmee ook een bijdrage voor de gehele waterketen.

 

Iv zet zich op meerdere vlakken in als het gaat om de waterhuishouding binnen de industrie. Zowel op het gebied van engineering, projectmanagement, advies en ook onderzoek helpen we opdrachtgevers bij bovengenoemde vraagstukken. Ook helpen we hen bij alternatieven voor de inname van drinkwater, bijvoorbeeld door het opwerken van (afval)waterstromen tot proceswater. Iv heeft zich in ruim twee decennia verder en dieper gespecialiseerd op het gebied van industriewater om zo de industrie vooruit te helpen en de waterbalans in evenwicht te brengen.

 

Waterbalans

Nederland kampt sinds een aantal jaren met waterstress: er is sprake van verdroging, van verzilting en we zien een toename van de waterconsumptie van huishoudens en bedrijven. Om de beschikbaarheid van kwalitatief goed water te borgen voor de primaire levensbehoefte, de industrie en het behoud van een goede leefomgeving, is een aanpak op zowel macro- als microniveau nodig. Deze aanpak vraagt visie en stimulans, maar ook breed draagvlak van overheid, drinkwaterbedrijven, waterschappen en industriƫle bedrijven. Met behulp van een waterbalans kunnen optimalisaties worden onderzocht waarmee tevens het inzicht in de bedrijfsvoering wordt vergroot en doorontwikkeld.

Lees hier meer over de waterbalans

Projecten in deze markt

Door de jaren heen hebben we een aanzienlijk track record van projecten opgebouwd op het gebied van industriewater.

Bekijk alle projecten binnen deze markt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Paul, directeur Water, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een bericht.

Stuur Paul een mail
Paul Kloet