Zo gaat de Merwedebrug nog jaren veilig mee

De vervangings- en renovatieopgave vormt één van de grootste infrastructurele uitdagingen voor de komende decennia. Veel bruggen, kademuren en andere civiele constructies naderen het einde van hun levensduur. Mankracht, materiaal en financiële middelen om al het kwetsbare areaal in één keer te renoveren of vervangen is er niet. Ondanks dat moet onze infrastructuur te allen tijde constructief veilig zijn. De Merwedebrug bij Gorinchem is één van de bruggen die nog even mee moet, deze wordt binnen ca 10 jaar vervangen. Maar een spoedreparatie aan de hangkabels was nodig om de belangrijke brug tot die tijd veilig te kunnen blijven gebruiken.

Bij eerdere inspecties aan de Merwedebrug, de oeververbinding van de A27 tussen Gorinchem en Sleeuwijk, werd roestvorming geconstateerd aan de hangkabels van de brug. Die constatering betekende één ding: een spoedreparatie is nodig om de wegverbinding open te kunnen houden.

Projectbeheersing en toezicht

Roestvorming is een serieuze bedreiging: in een vergevorderd stadium kan roest voor onherstelbare schade zorgen, waardoor vervanging de enige optie is. Vanzelfsprekend is dat in het geval van de Merwedebrug, een belangrijke schakel in ons wegennet, op dit moment onwenselijk. De roest werd geconstateerd op de 64 hangkabels van de brug, Hangers genaamd. Iv werd samen met ingenieursbureau ARUP ingeschakeld om toe te werken naar een uitvoeringsontwerp. Ook verzorgde Iv de projectbeheersing en toezicht tijdens de werkzaamheden. Deze moesten plaatsvinden in 10 weekenden, waar 24 uur per dag werd doorgewerkt om de hinder voor autoverkeer tot een minimum te beperken.

 

Een team van Rijkswaterstaat (WNZ, PPO en GPO), Iv, ARUP en de aannemerscombinatie STERK (met onderaannemers Dywidag, Feijenoord en Smits Neuchatel) hebben met elkaar in korte tijd de planvorming, specificaties en realisatie voorbereid en uitgevoerd.

 

Cableskin

Met dit team en kennis is gekozen voor een uitvoeringsontwerp waarbij de hangkabels worden voorzien van ‘cableskin’: een beschermlaag die roestvorming voorkomt. De Merwedebrug is de eerste Nederlandse brug waarbij deze methode is toegepast. De onderste 2 meter van de kabels zijn niet voorzien van deze cableskin, maar hebben een nieuwe verflaag (conservering) gekregen. Tevens zijn de zgn anti-vandalismekappen, die om de onderste 2 m van de hangers zijn geplaatst, aangepast waardoor deze beter waterafdichtend zijn. Door deze maatregelen zijn de hangers en de aansluiting naar het brugdek en hoofdliggers weer goed beschermd tegen gevolgen van de weersinvloeden de komende jaren tot aan het vervangingsmoment van de brug.

 

Ad Heystek is met diverse adviseurs en specialisten namens Iv betrokken geweest bij de spoedreparaties aan de Merwedebrug, die in november zijn afgerond. Eind vorig jaar werd Iv door Rijkswaterstaat benaderd om gerichte technische inspecties uit te voeren aan de hangers en de bevestigingspunten. Naar aanleiding van het door Iv opgeleverde rapport, is actie ondernomen. Er werd gestart met expertsessies om de situatie bij de Merwedebrug te duiden: wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?

 

“We zijn specifiek gevraagd vanwege onze kennis op het gebied van staalconstructies, conservering, ondersteuning bij projectbeheersing en toetsing tijdens de uitvoering”, vertelt Ad. De technische ondersteuning bestaat uit het beantwoorden van een aantal cruciale vragen, mede gezien de functie van de brug als belangrijke noord-zuid-verbinding: wat is er aan de hand? Wat is er nodig om de komende 10 jaar te overbruggen? Hoe gaan we de werkzaamheden organiseren en tot slot: wat is de beste beheersmaatregel om toe te passen, zonder te veel omgevingshinder? Deze vragen werden door middel van een trade-off matrix afgewogen en beantwoord. De voortgang van de realisatie buiten werd met het door Iv ontwikkelde TEKLA-model bijgehouden. Met dat model is visueel direct zichtbaar wat de status per onderdeel is en welke documenten daarbij horen.

Missie geslaagd

In een periode van in totaal 10 weekenden zijn de werkzaamheden aan de Merwedebrug in beide richtingen (Utrecht – Breda en Breda – Utrecht) uitgevoerd. Dat was direct de grootste uitdaging, vindt Ad: “De fasering en het bepalen van de juiste maatregelen, die combinatie is belangrijk. Welke maatregelen kan je het beste treffen gezien de benodigde levensduur en tegelijkertijd voor zo min mogelijk hinder zorgen? Dat is naar wens verlopen. De uitvoering en toepassingen als TEKLA zijn heel goed ontvangen door Rijkswaterstaat. Daar zijn we erg blij mee.

Deze bouwteam-achtige setting is basis voor een succesvolle aanpak geweest, waardoor in ca 8 maanden tijd van constatering naar ontwerpvoorbereiding en uitvoering een gedragen oplossing met elkaar is gerealiseerd. Voor andere vervangings- en renovatieopgaves kunnen we dit ook toepassen. Belangrijke voorwaarden zijn een gedreven en snel schakelende opdrachtgever (besluitvorming op de aspecten contractueel, techniek en omgeving), de juiste kennis mobiliseren en delen, faciliteren van de samenwerking en dat in combinatie met een deskundige aannemerscombinatie heeft geleid tot pragmatische oplossingen en bijbehorende effectieve aanpak die de vraag goed en efficiënt hebben ingevuld. Dat is de komende jaren nodig.”

Wil je hier meer over weten?

Wouter gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.

Stuur Wouter een mail
Wouter van der Wiel