Nieuwe Sluis Terneuzen

Het project

De oude middensluis van het Sluizencomplex Terneuzen was aan vervanging toe. De groeiende scheepvaart, zowel in aantal als afmeting, maakten dat een grotere sluis nodig is. De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt het voorportaal van de haven van Gent en vormt een belangrijke vaarroute vanaf de Noordzee en de Westerschelde. Naast het schutten van (grotere) schepen, heeft het vernieuwde sluizencomplex ook een waterkerende functie: het beschermen van het achterland tegen de zee. Als het water in het kanaal hoger is dan in de buitenhaven, worden de rioolschuiven omhooggetrokken. Het water stroomt dan via roosters naar de buitenhaven.

De uitdaging

De bruggen en sluisdeuren moeten toekomstbestendig zijn en tientallen jaren mee kunnen en bestand zijn tegen (weers)omstandigheden door klimaatverandering. Iv is hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp van de vier sluisdeuren en twee basculebruggen, inclusief bewegingsmechanismen. De sluisdeuren zijn qua grootte vergelijkbaar met de sluisdeuren in het Panamakanaal. In Terneuzen moest sterk rekening gehouden worden met hevige belastingen door golfslag vanaf de Westerschelde. De deuren zijn zodanig sterk ontworpen dat golfslag kan worden opgevangen, zonder dat er schade of vermoeiing optreedt. Een rollende middenstandsgeleiding zorgt ervoor dat de deur onder hoge belastingen open en dicht kan.

 

Het mechanisme is uitzonderlijk. Bij een stormvloed, of een ‘perfect storm’, kan de brug open worden gezet en vergrendeld. Dit omdat een brug in dichte stand niet te ontwerpen is tegen extreme golfbelastingen. Een ‘perfect storm’ gaat gepaard met extreem hoge windbelastingen. Uitgebreide berekeningen en analyses worden tijdens het ontwerp in een Building Integrated Model (BIM) verwerkt.

De impact

De Nieuwe Sluis Terneuzen is klaar voor de toekomst. Grotere schepen kunnen nu doorvaren richting de Gentse haven en er is in het ontwerp rekening gehouden met hogere waterstanden door zeespiegelstijging. Hierdoor wordt het achterland beter beschermd tegen hoogwater. Daarnaast zijn de basculebruggen en de sluisdeuren zó ontworpen dat ze bestand zijn tegen extremere weersomstandigheden door klimaatverandering.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel