Scannen kademuren

Het project

Gemeente Amsterdam kent een grote hoeveelheid historische bruggen en kademuren die nodig aan onderhoud toe zijn. Deze constructies zijn vaak belangrijke schakels in het stedelijk netwerk en essentieel voor het functioneren van de stad. Omdat uit onderzoek is gebleken dat een aantal aan het eind van de levensduur is, zet de gemeente fors in op het monitoren en bewaken van de bruggen en kademuren. Momenteel worden bruggen en kademuren voornamelijk volgens de traditionele werkwijze, met tachymetrie en waterpassing, gemonitord. Door beperkte beschikbare capaciteit en budget gebeurt dit jaarlijks op circa 10% van het areaal. Het overige deel van het areaal is echter niet zonder risico en Gemeente Amsterdam vindt het noodzakelijk inzicht te hebben in de technische staat van het gehele areaal.

De uitdaging

Het monitoren en onderhouden van deze grote hoeveelheid bruggen en kademuren vormt een uitdaging, vooral vanwege beperkte capaciteit en financiële middelen. Om dit probleem op te lossen, heeft de gemeente Amsterdam een innovatiecompetitie opgezet via een SBIR-programma, gericht op het ontwikkelen van een geavanceerde monitoringsmethode. Iv heeft deelgenomen aan deze competitie en presenteerde een innovatieve aanpak voor het scannen van kademuren met behulp van een 3D-scanauto op een ponton, met interne controle door meerdere scanners. Dit zou een effectieve en efficiënte manier zijn om de staat van de kademuren nauwkeurig te beoordelen.

De impact

Met het programma wordt de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam verbeterd. De innovatieve monitoringsmethode kan het volledige areaal van bruggen en kademuren in kaart brengen, waardoor de stad beter voorbereid is op risico’s en onderhoudsbehoeften. De implementatie van deze methode zou de jaarlijkse meetcapaciteit aanzienlijk vergroten en de kosten verlagen. Bovendien ondersteunt de DREAM-methode, die een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten van infrastructuur mogelijk maakt, een duurzaam en effectief beheer van de kademuren. Dit alles draagt bij aan een veiligere en efficiëntere omgeving voor bewoners en verkeer.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel