Tata Steel Spoor

Het project

Tata Steel, Nederlands belangrijkste staalproducent, is met het programma HeraCless onderweg naar het maken van groen staal. Daarvoor zijn veel aanpassingen nodig in tientallen processen én de infrastructuur. Tata Steel heeft meer dan 100 kilometer spoorlijn in bezit. Herinrichting van het spoor is nodig om aanpassingen op het terrein te kunnen doen en processen te optimaliseren.

De uitdaging

Het terrein van Tata Steel is complex. Door de aanwezigheid van verschillende fabrieken, installaties, wegen en andere gebouwen, is het gebied een infrastructurele puzzel, waarbij veiligheid van groot belang is. Daarnaast heeft de staalproducent uit IJmuiden ook het doel om overlast voor de omgeving te verminderen. Ook daar zijn op het gebied van spoor aanpassingen voor gedaan. Iv heeft al deze belangen mee moeten wegen in het uiteindelijke ontwerp.

De impact

Met een herinrichting van het spoor kunnen grootschalige aanpassingen op het terrein van Tata Steel worden gedaan, om uiteindelijk op een schonere manier staal te kunnen maken. Ook wordt de overlast voor de directe omgeving gereduceerd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel