Verkeersvisie Meanderende Maas

Het project

Om 270.000 bewoners en bedrijven achter de dijk tussen Ravenstein en Lith – inclusief Oss en Den Bosch – en wijde omgeving beter te beschermen tegen overstroming bij hoog water in de Maas wordt de komende jaren de Brabantse dijk versterkt. In het kader van de geplande dijkversteviging langs de Maas, tussen Ravenstein en Lith, heeft de gemeente Oss het voornemen om het gebied langs de Maas een recreatieve impuls te geven. De gemeente wil de dijkversterking daarbij aangrijpen als kans om met name het recreatieve (langzaam) verkeer beter te faciliteren.

 

Iv heeft de verkeersvisie ontwikkeld voor het gebied langs de Maas tussen Ravenstein en Lith. Onze rol omvatte het formuleren van doelstellingen, het analyseren van de bestaande situatie en het adviseren over aanpassingen aan de infrastructuur om recreatief verkeer te faciliteren.

De uitdaging

Het evenwicht vinden tussen het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden langs de Maas en het waarborgen van verkeersveiligheid en bereikbaarheid vormde een uitdaging. Het was cruciaal een visie te ontwikkelen die deze aspecten integreerde.

De impact

Iv heeft een verkeersvisie opgesteld die gericht is op het bieden van maximaal comfort en veiligheid op recreatieve routes langs de Maas, met behoud van toegankelijkheid voor bestemmingsverkeer. Het resultaat was een adviesrapport met aanbevelingen voor aanpassingen aan de infrastructuur en het realiseren van aanvullende voorzieningen, zoals toeristische overstappunten. Het resultaat is in 2029: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel